Aktualności / 18 października 2017

Bądź częścią zmiany na skalę globalną, czyli co to znaczy, że Tydzień Przedsiębiorczości jest Światowy…

Strona Główna

Czy wiecie, że biorąc udział w działaniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, przyłączacie się do rzeszy ponad 10 milionów ludzi współpracujących ze sobą na całym świecie już od 10 lat? Fenomen akcji polega na tym, że aktywizuje lokalne społeczności równolegle w ponad 170 krajach i rozciąga się na tak odległe od siebie zakątki globu jak przykładowo Nowy Sącz, Akra – stolica Ghany, Bangkok, czy Taszkent w Uzbekistanie.

Kulminacja działań

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest zwiększanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczych postaw, zachęcanie do aktywności i rozwoju  poprzez współpracę ludzi na całym świecie. Realizacji tych idei dawno przestał wystarczać jeden tydzień w roku. W listopadzie, podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości celebrować będziemy kulminację działań, które w ramach Global Entrepreneurship Network (GEN) podejmowane są przez cały rok! Sieć kontaktów, przestrzeń wymiany doświadczeń i umiejętności, szukania i promowania dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, energią i motywacją, by podejmować wyzwania i zmieniać rzeczywistość to wymierne rezultaty ŚTP, które nie znikają wraz z jego zakończeniem.

Zmiany na wielu poziomach

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości chcemy zmieniać rzeczywistość jednocześnie na kilku poziomach. Często najłatwiej zobaczyć zmianę najpierw w wymiarze jednostkowym, tym związanym z podjęciem ważnej życiowej decyzji. Zaczynamy realizować indywidualne cele i  aspiracje, odważamy się na podjęcie ryzyka i zakładamy własny biznes, biorąc wreszcie sprawy w swoje ręce. Ale idąc dalej, taka zmiana przekłada się na wiele sposobów na lokalne społeczności – choćby poprzez tworzenie miejsc pracy, dostarczanie nowych czy lepszej jakości usług czy kreowanie przestrzeni rozwoju dla młodych ludzi zwłaszcza tam, gdzie tego rodzaju możliwości brakuje. Z kolei platforma współpracy wokół Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wpisuje działania na poziomie lokalnym w wymiar globalny – to budowanie sieci międzynarodowych kontaktów, świadomość globalnych zależności, współodpowiedzialność za zrównoważony rozwój i uwspólnianie wiedzy i umiejętności, które mogą poprawiać jakość życia ludzi na całym świecie.

Na przykład w Malawi

Strona Koordynatora Ogólnoświatowego ŚTP – Global Entrepreneurship Network to ilustracje tego rodzaju przepływu energii z całego świata. Za oknem chwilowo coraz ciemniej i zimniej, zatem zatrzymajmy się na chwilę w Lilongwe, w Malawi. Sieć Kobiet Przedsiębiorczyń, zainicjowała tam w ramach Startup Huddle cykl spotkań, których celem jest stworzenie przyjaznego forum, sprzyjającego wzmacnianiu potencjału kobiet i wspieraniu ich w rozwijaniu własnych pomysłów i zakładaniu biznesów. Wymiana dobrych praktyk, dzielenie się historiami sukcesów i czerpanie od siebie wzajemnie motywacji jest okazją i inspiracją do tego, by odważniej i bardziej świadomie spojrzeć na własne kompetencje i możliwości. Tworząc taką wspólnotę, Malawijki rzuciły wyzwanie nie tylko ekonomicznym barierom rozwijania się przedsiębiorczości wśród kobiet, ale również mocno osadzonym w malawijskim społeczeństwie stereotypom dotyczącym roli kobiet, utrudniającym podejmowanie aktywności poza sferą domową. Działanie w ramach Startup Huddle daje im możliwość budowania formalnych i nieformalnych partnerstw, sieci wsparcia i wymiany, dzięki którym najpierw dużo łatwiej jest podjąć  wyzwanie, a potem nie poddać się w obliczu trudności. Jak mówi jednak z liderek – Mwiriha Kapondamgaga: „Jeśli na czymś ci zależy, musisz poświęcić temu cały swój potencjał i uwagę. Przedsiębiorcą nikt się nie rodzi, to tak jak z rośliną, która wzrasta gdy się ją pielęgnuje”. W ramach cyklu NEW podejmuje szereg ważnych dla potencjalnych przedsiębiorczyń tematów: zakładanie biznesu, przedsiębiorczość społeczna, zarządzanie finansami, wystąpienia publiczne i wiele innych, wskazywanych przez uczestniczki. Społeczność malawijskich przedsiębiorczyń w Startup Huddle diagnozuje lokalne problemy i bariery na jakie napotykają kobiety przy podejmowaniu własnych działań, a jako część globalnego ruchu może korzystać z rozwiązań i inspiracji z całego świata. Ale co więcej, dla wielu społeczności na całym świecie sama stanowi przykład dobrej praktyki w poszukiwaniu sposobów na aktywizowanie kobiet w przestrzeni publicznej.

Globalna wspólnota

Cel coraz większej społeczności, jaka skupia się wokół idei Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wykracza daleko poza zmianę tylko w sferze ekonomicznej czy gospodarczej.  Ostatecznie chodzi  o zbudowanie globalnej wspólnoty przedsiębiorczych ludzi, którzy bardziej na zasadzie współpracy niż konkurencyjności, dążą do uczynienia świata miejscem sprzyjającym rozwojowi i dobremu życiu. Takiemu, które pozwala realizować własny potencjał. Warto do tej społeczności dołączyć!

Już teraz zapraszamy do rezerwowania terminu 13-19 listopada na udział w  tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce, ale zachęcamy również do zaglądania na stronę globalnego koordynatora Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Global Entrepreneurship Network. Znajdziecie tam wiele inspiracji i przykładów na to, jak tworzenie środowiska przyjaznego dla biznesu i wspieranie przedsiębiorczych aktywności zmienia rzeczywistość .

Film podkreślający globalne cele ŚTP: