Aktualności / 8 listopada 2018

Drodzy uczestnicy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce!

Strona Główna

Biorąc udział w wydarzeniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (ŚTP) przyjmujecie do wiadomości, że w ich trakcie odbywa się filmowanie i fotografowanie. Tym samym, decydując się na udział w wydarzeniach będących elementem programu ŚTP, wyrażacie zgodę na filmowanie i fotografowanie, używanie przygotowanych materiałów filmowych i zdjęć przez organizatorów wydarzeń do celów informacyjnych i promocyjnych ŚTP, a także zwalniacie organizatorów od odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych materiałów.

STPbaner550