Aktualności / 9 listopada 2018

Strefa pozyskiwania wiedzy

Strona Główna

Osobom zarejestrowanym na Spotkanie Młodego Biznesu „Biznes dziś i jutro” przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy Spotkaniu towarzyszyła będzie strefa do pozyskiwania wiedzy. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach reprezentanci wymienionych poniżej instytucji będą udzielać informacji na tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy.

W godzinach od 16:00 do 18:00 do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele:

Punktu Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa, udzielający informacji i porad m. in. w zakresie:
– obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
– wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
– procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców
– potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP
– rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
– zmian, wykreśleń wpisu z CEiDG
– zgłoszeń zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, udzielający informacji i porad m. in. w zakresie:
– wyboru formy opodatkowania
– wyłączenia z form opodatkowania
– obowiązku podatku VAT
– obowiązków w podatku akcyzowym
– obowiązku instalacji kas fiskalnych

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, udzielający informacji i porad m. in. w zakresie:
– ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą
– udostępniania i udzielania pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny
– przyjmowania formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika – staje się jego płatnikiem składek – ZUS_ZPA
– udostępniania materiałów i wydawnictw informacyjnych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, udzielający informacji i porad m. in. w zakresie:
– wsparcia tworzenia miejsc pracy
– refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
– podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz kandydatów do pracy
– zatrudniania niepełnosprawnych
– zatrudniania cudzoziemców

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

smb2017_2