12 – 18 listopada 2018

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

Setki państw. Tysiące partnerów. Miliony uczestników.

imgimg

Strona Główna
Kraków
Typy Typy wydarzeń
 • indywidualne konsultacje
 • warsztat
 • wykład
 • spotkanie z przedsiębiorcą
 • szkolenie
 • seminarium
 • gra
 • debata
 • pogadanka
 • grupowa informacja zawodowa
 • panel dyskusyjny
 • konferencja
 • grupowa porada zawodowa
 • spotkanie z praktykiem
 • dyskusja
 • grupowe spotkanie informacyjne
 • spotkanie edukacyjne
 • spotkania informacyjne
 • gala wręczania nagród
 • konkurs
 • wykłady
 • dyżur telefoniczny
 • inspiratorium
 • symulacja biznesowa
 • prelekcja
 • dni otwarte

Pamiętaj!

Na niektóre wydarzenia wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Oprócz tego pojawiają się też grupy docelowe.
Ulubione wydarzenia zostają zapisane w pamięci przeglądarki.

13.11
pon poniedziałek
14.11
wt wtorek
15.11
śr środa
16.11
czw czwartek
17.11
pt piątek
18.11
sob sobota
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Dni otwarte Programu Horyzont 2020

— indywidualne konsultacje
08:00 – 14:00

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

W trakcie indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje o możliwościach udziału, zasadach aplikowania w konkursach i grantach oraz o rodzajach projektów w Horyzoncie 2020. Oferta Programu jest bardzo szeroka: finansowane mogą być międzynarodowe projekty badawcze, innowacyjne pomysły przedsiębiorców oraz indywidualny rozwój kariery naukowej.

08:00 – 14:00

Chłopska Szkoła Biznesu – Gra edukacyjna

— gra
08:25 – 13:50

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, oraz w praktyce (poprzez udział w dwóch rozgrywkach) przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej wykorzystanie w trakcie zajęć czy warsztatów - nauka przez zabawę, integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i myślenia strategicznego, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i wiele innych.

08:25 – 13:50

Konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP

— indywidualne konsultacje
09:00 – 16:00

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Konsultacje dla przedsiębiorców będą przeprowadzone w następującym zakresie: - podstawowe informacje nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, - poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych, - pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej z programów europejskich i krajowych, - wsparcie podnoszenia innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

09:00 – 16:00

Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy

— wykład
09:00 – 10:30

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Wykład ma na celu omówienie podstawowych elementów biznesplanu, z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania we wniosku o dotację z urzędu pracy.

09:00 – 10:30

Przedsiębiorco, chcesz szkolić za bony – potwierdź jakość swoich usług!

— indywidualne konsultacje
09:00 – 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Indywidualne konsultacje dla firm szkoleniowych/doradczych, dotyczące Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES). Podczas spotkania firma zostanie przygotowana do audytu zgodności z MSUES. Konsultacje mają na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie standardów oraz przedstawienie ścieżki certyfikacji. Posiadanie znaku jakości MSUES daje instytucjom szkoleniowym/doradczym możliwość rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i świadczenia tych usług z dofinansowaniem.

09:00 – 15:00

Cechy pracownika cenione przez pracodawcę

— indywidualne konsultacje, spotkanie z przedsiębiorcą, warsztat
10:00 – 14:00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

W Zespole  Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie zaplanowano przeprowadzenie spotkań z pracodawcami oraz indywidualne konsultacje i warsztaty. Wśród pracodawców znajda się: BWI Poland Technologies sp. z o.o., Multiprojekt Kraków, TOYOTA ANWA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,  Pratt & Whitney Tubes ZPH, "FREZWID" sp.j. ,  Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.. Celem przedsięwzięcia  będzie przedstawienie młodzieży szkolnej działalności polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz podkreślenie roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

10:00 – 14:00

Bezpłatne konsultacje i doradztwo dot. przedsiębiorczości społecznej

— indywidualne konsultacje
10:00 – 14:00

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

- Doradztwo i konsultacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej. - Doradztwo dotyczące przygotowania grup inicjatywnych (osób fizycznych lub prawnych) do utworzenia/przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 23 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 tys. zł na jeden podmiot. „Wsparcie oferowane w ramach projektu  MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”

10:00 – 14:00

Symulacje biznesowe w nauczaniu przedsiębiorczości - student a start - up

— symulacja biznesowa, wykład
10:00 – 11:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10.15- 10.30 Uroczyste otwarcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie •    Wystąpienie Konsula Generalnego USA, Waltera Braunohlera, •    Otwarcie ŚTP-  JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 10:30-11:00 Student a start-up – jak uczyć się przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacji biznesowych

10:00 – 11:00

Panel ekspertów nt. osób opuszczających zakłady karne pn. "Nie oceniaj- Wspieraj!"

— panel dyskusyjny
10:00 – 12:00

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Do udziału w panelu zostaną zaproszone osoby od lat pracujące na rzecz osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin: 1.    mgr Ewelina Startek  Stowarzyszenie "Probacja" 2.    mgr Krzysztof Jasiński - kurator zawodowy, twórca strony internetowej codalejinfo.pl ( strona dot. pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających jednostki penitencjarne) 3.    mgr Elżbieta Wawrzonek- socjoterapeuta 4.    Przedstawiciel Stowarzyszenia "Piękne Anioły" Panel będzie poświęcony  formom wsparcia dla osób opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin w środowisku wolnościowym. Skoncentrujemy się przede wszystkim na obecnie realizowanych formach wsparcia w opinii i doświadczeniu praktyków (zaproszonych prelegentów). Będzie to interdyscyplinarne spotkanie oparte na konkretnych przykładach i  działaniach w środowisku.

10:00 – 12:00

Przedsiębiorczość w pigułce

— wykład
10:00 – 11:30

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak szukać w sobie kreatywności i motywacji, jak działać przedsiębiorczo, jak wykorzystać swoje pasje i umiejętności, by w przyszłości na nich zarobić.

10:00 – 11:30

Testy predyspozycji przedsiębiorczych

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Doradztwo biznesowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, informacje dot. ubiegania się o dotacje i tworzenia biznesplanów

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Indywidualna sesja coachingowa - Joanna Balsamska

— indywidualne konsultacje
10:00 – 11:30

Izba Coachingu Oddział Małopolski

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Dowiedz się więcej: http://www.izbacoachingu.com/coaching/czym-jest-coaching

10:00 – 11:30

Indywidualna sesja coachingowa - Rafał Pawlos

— indywidualne konsultacje
10:00 – 11:30

Izba Coachingu Oddział Małopolski

Zapraszamy na indywidualną sesję konsultacyjną opartą o coaching: Miejsca są dostępne dla 2 osób. Po zarejestrowaniu się na wydarzenie otrzymasz kontakt do prowadzącego, by umówić się z nim na konkretny termin. W czym mogę Ci pomóc? Moim głównym obszarem specjalizacji jest coaching managerski oraz business coaching. Pracuję z managerami, zespołami i członkami zespołów, samodzielnymi  przedsiębiorcami, którzy chcą osiągnąć wyznaczone cele, osiągać satysfakcję zawodową oraz być lepszymi w tym co robią. Zapraszam do gratisowej sesji konsultacyjnej w czasie której będziesz mógł się przyjrzeć swoim wyzwaniom, poszukać odpowiedzi na pojawiające się pytania i kreować rozwiązania korzystne dla Ciebie. Jeśli chcesz: • Być lepszym, skuteczniejszym managerem lub pracownikiem • Osiągać rezultaty które Cię satysfakcjonują • Efektywnie zarządzać i delegować zadania • Planować i realizować działania by zbliżały Cię do celu • Szukać rozwiązań w innych obszarach związanych z biznesem Serdecznie zapraszam! Doświadcz coachingu i zrób pierwszy krok na drodze do rzeczywistości której pragniesz. Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Dowiedz się więcej: http://www.izbacoachingu.com/coaching/czym-jest-coaching

10:00 – 11:30

Warsztaty „Trening kompetencji przedsiębiorczych”

— warsztat
10:15 – 14:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Oferowane warsztaty mają na celu trening i podniesienie poziomu miękkich kompetencji przedsiębiorczych u uczestników, poprzez ich udział w wykonywaniu różnorodnych zadań. W każdym ćwiczeniu uczestnik staje przed innym zadaniem, które musi zrealizować samodzielnie lub we współpracy z grupą.  Ćwiczenia wykorzystywane w trakcie warsztatów zaczerpnięte zostały z projektu „Mój mikroregion w makro-Europie. Europejczyk w Zrestrukturyzowanej przestrzeni”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, koordynowanego przez XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów zostaną poproszeni o dokonanie ewaluacji odbytych warsztatów. Pierwszy warsztat odbędzie się w godzinach 10.15 - 11.45, a drugi w godzinach 12.30 - 14.00.

10:15 – 14:00

Warsztaty instruktażowe, jak prawidłowo przygotować wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej

— warsztat, wykład
10:45 – 12:15

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Warsztaty obejmują szczegółową analizę wniosków o dotację z EFS, FP i PFRON. W ramach warsztatów specjaliści zaprezentują najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,  obowiązującą punktację i kryteria oceny wniosków. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję uzupełnić wnioski i omówić ich treść z prowadzącymi warsztaty.

10:45 – 12:15

Fundusze Europejskie dla firm - wsparcie przedsiębiorstw ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz programów krajowych

— wykład
11:00 – 15:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Prezentacja oferty wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rozwoju firmy, w tym: badań naukowych i innowacji, działań inwestycyjnych, poszukiwania nowych rynków zbytu – środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020 . Prezentacja oferty wsparcia przedsiębiorstw w obszarze badań naukowych i innowacji – środki aktualnie dostępne z poziomu krajowego. Prezentacja innych możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze środków RPO WM 2014-2020 – rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

11:00 – 15:00

Symulacje biznesowe w nauczaniu przedsiębiorczości - rozgrywka o Puchar Rektora "Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo"

— gra
11:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Wręczenie Pucharu Rektora UP dla zwycięskiej drużyny o godz. 16.00.

11:00 – 16:00

Zarządzanie projektem badawczym metodą Kaizen

— szkolenie
11:00 – 13:30

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi i prostymi narzędziami do zarządzania projektem naukowym. Omówione zostaną także podstawowe sposoby organizacji pracy związane z filozofią Kaizen. Warsztaty są autorskim pomysłem trenera, który w swojej pracy naukowej wykorzystuje techniki zarządzania jakością w organizacji pracy naukowej. Przedstawione metody organizacji pracy mogą być szczególnie przydatne dla pracowników naukowych, zamierzających ubiegać się o przyznanie wieloletnich grantów badawczych, w których potrzebne jest szczegółowe planowanie pracy zespołu. Kaizen stanowi metodę nieustannego doskonalenia. Określenie wywodzi się   z języka japońskiego i tłumaczone jest zarówno jako polepszanie, w ogólnym sensie, i jednocześnie przypisane jest strategii biznesowej ukierunkowanej na rozwój, zmianę na lepsze, postęp. Metoda znalazła bardzo szerokie spektrum zastosowań, od zarządzania, produkcji, logistyki, działań planistycznych aż po wspomaganie rozwoju osobistego. Celem metody jest zrozumienie mechanizmów prowadzących do uzyskania pożądanego efektu oraz optymalizacja działań służących podnoszeniu jakości realizowanego zadania. Kaizen może być z powodzeniem stosowane jako metoda wspomagająca przygotowanie i realizowanie projektów badawczych. Proponowane narzędzia mogą ułatwić organizację pracy, ewaluację poszczególnych etapów projektu, efektywne zarządzanie i definiowanie celów podczas realizacji badań naukowych.

11:00 – 13:30

Autoprezentacja

— prelekcja, warsztat
11:10 – 13:45

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Tematyka warsztatu połączonego z prelekcją będzie się opierać głównie na elementach autoprezentacji (np. mowa ciała, wizerunek, pierwsze wrażenie, itp). Uczniowie: - poznają wagę odpowiedniej autoprezentacji i korzyści jakie z niej wynikają, - zdobędą umiejętności i informacje, jak prezentować się i na co zwracać uwagę w trakcie wystąpień publicznych, jak i w życiu codziennym w kontaktach z drugim człowiekiem, - poprzez ćwiczenia warsztatowe dowiedzą się, jak ich wizerunek jest odbierany przez otoczenie, - zdobędą informacje, jak odczytywać mowę ciała innych ludzi oraz jak kontrolować własną i jak za jej pomocą osiągać określone cele. Autoprezentacja w internecie.

11:10 – 13:45

Debata oksfordzka pn. „Ta izba twierdzi, że ci którzy pracują społecznie mogą (na tym) zarabiać”

— debata
11:20 – 12:50

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Jak co roku tak i w tym, Tydzień Ekonomii Społecznej otwarty zostanie debatą oksfordzką pod prowokującą tezą, że ci którzy pracują społecznie mogą (na tym) zarabiać. Debatę przygotowują studenci z Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz z Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” UEK, a marszałkiem debaty będzie dr Marek Benio. Przeciwnicy i zwolennicy tezy będą mierzyć się na argumenty czy w sektorze kojarzonym jako społeczny można otwarcie wymagać wysokich zarobków czy to może raczej „nie wypada”, a ekonomia społeczna jest obszarem, w którym liczy się misyjność, a nie wysokie wynagrodzenia.

11:20 – 12:50

Matura i co dalej

— szkolenie
12:30 – 14:00

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Szkolenie inspiruje, uczy i zachęca do postaw przedsiębiorczych. Szkolenie porusza poniższe zagadnienia: - dlaczego warto świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery już od klasy maturalnej, - czym w praktyce jest przedsiębiorczość, - co to są start-upy, - skąd wziąć pomysł na biznes, gdzie szukać niszy na rynku, - jak zarabiać na pasji, - trendy w świecie start-upów i rozwoju zawodowego, - porównanie sposobów zarobkowania.

12:30 – 14:00

Jak założyć własną działalność gospodarczą

— warsztat
14:30 – 15:15

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

Zastanawiasz się, jak założyć własną działalność? Dowiedz się, gdzie się udać, jakie podjąć decyzje i jakich formalności należy dopełnić.

14:30 – 15:15

O czym naprawdę mówią wskaźniki w Google Analytics

— szkolenie
16:00 – 17:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

System statystyczny Google Analytics zapewne zna każdy, kto chociaż w minimalnym stopniu zetknął się z e-commercem lub po prostu prowadził własną stronę internetową. Mało kto jednak potrafi odnieść dane, które obserwuje w systemie do konkurencji czy całego internetowego systemu. Podczas prezentacji zostaną opisane podstawowe wskaźniki, ale z obrazową informacją, ile powinny one wynosić, jak jest gdzie indziej i co tak naprawdę warto brać pod uwagę.

16:00 – 17:30

Panel Stowarzyszenie Wiosna & Leżę i pracuję: Pieniądze to nie wszystko.

— panel dyskusyjny
18:00 – 19:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"Biznes to biznes" - głosi porzekadło, ale czy biznes to tylko maszynka do zarabiania pieniędzy ? Czy biznes może nieść wartość ?  Jaka jest misja biznesu ? Czy można coś robić nie dla pieniędzy ? Te i inne kwestie zostaną poruszone podczas tego właśnie panelu dyskusyjnego.

18:00 – 19:30

Spotkanie Młodego Biznesu - Biznes w SIECI

— gala wręczania nagród, konferencja, seminarium, spotkanie z praktykiem, spotkanie z przedsiębiorcą
18:00 – 22:45

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Celem tegorocznego spotkania jest promowanie postaw przedsiębiorczych i przedsiębiorczości na przykładzie firm, które osiągnęły sukces w oparciu o prowadzenie Biznesu w „SIECI” („sieć” rozumiana jako biznes online, ale również jako sieć kontaktów). Spotkanie będzie miało charakter inspirująco-motywujący, zaproszeni prelegenci na przykładzie swoich biznesów i doświadczeń powiedzą, jaką rolę odegrała „SIEĆ” w ich działalności, sukcesie ich firmy / projektu / przedsięwzięcia. Powiedzą o współpracy w zespole, o budowaniu relacji – wewnątrz firmy/ zespołu / społeczności, ale i z klientami, inwestorami. Z drugiej strony, podczas spotkania zostanie poruszony również temat możliwości wykorzystania przykładowych narzędzi do promowania, prowadzenia biznesu on-line. SMB będzie wydarzeniem o charakterze konferencyjno-seminaryjnym z dodatkową przestrzenią networkingową, która umożliwia uczestnikom zdobycie nowej wiedzy, podzielenia się swoimi doświadczeniami, ale też nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Główną myślą przewodnią będzie przedsiębiorczość i rozwój biznesu. Ramowy program Spotkania Młodego Biznesu: 17:00 – 18:00 Rejestracja i networking przy kawie 18:00 – 18:15 Otwarcie spotkania - Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego 18:15 – 18:45 Wręczenie nagród 11. edycji konkursu „INNOVATOR MAŁOPOLSKI” 18:45 – 19:35 „Jak budować trwałe relacje w biznesie?” - Mateusz Kusznierewicz 19:35 – 20:10 „Od freelancerki do właścicielki biznesu online" - Ewelina Muc 20:10 – 20:45 „Kampanie w nowych mediach" - Maciej Budzich 20:45 – 22:45 Networking

18:00 – 22:45

Gala wręczenia nagród w konkursie INNOVATOR MAŁOPOLSKI EDYCJA 11 podczas Spotkania Młodego Biznesu

— gala wręczania nagród
18:15 – 18:45

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Finał konkursu dla najbardziej innowacyjnych małopolskich przedsiębiorców. Wręczenie nagród firmom w czterech kategoriach: firma mikro, mała, średnia i start-up.

18:15 – 18:45

Strategie cenowe. Jaka cena za mój produkt jest uczciwa dla klienta i pozwoli biznesowi zarabiać?

— szkolenie
19:00 – 20:30

All for Body Sp. z o.o.

Z czego składa się cena? Czego nie można pominąć ustalając cenę za usługę?  Jak ustalać strategie cenowe? Cena jako podstawa stabilnego biznesu. Wszystko o prawidłowym budowaniu ceny. Produkty główne i dodatkowe. Zasada Pareto.

19:00 – 20:30
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Dni otwarte Programu Horyzont 2020

— indywidualne konsultacje
08:00 – 14:00

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

W trakcie indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje o możliwościach udziału, zasadach aplikowania w konkursach i grantach oraz o rodzajach projektów w Horyzoncie 2020. Oferta Programu jest bardzo szeroka: finansowane mogą być międzynarodowe projekty badawcze, innowacyjne pomysły przedsiębiorców oraz indywidualny rozwój kariery naukowej.

08:00 – 14:00

Dotacje do działalności gospodarczej

— wykład
08:20 – 10:00

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jak pozyskać dotacje na działalność gospodarczą?

08:20 – 10:00

Chłopska Szkoła Biznesu – Gra edukacyjna

— gra
08:55 – 12:25

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, oraz w praktyce (poprzez udział w dwóch rozgrywkach) przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej wykorzystanie w trakcie zajęć czy warsztatów - nauka przez zabawę, integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i myślenia strategicznego, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i wiele innych.

08:55 – 12:25

Konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP

— indywidualne konsultacje
09:00 – 16:00

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Konsultacje dla przedsiębiorców będą przeprowadzone w następującym zakresie: - podstawowe informacje nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, - poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych, - pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej z programów europejskich i krajowych, - wsparcie podnoszenia innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

09:00 – 16:00

Informacje nt. wysokości składek społecznych i zdrowotnych obowiązujących przedsiębiorców w 2017 r. płatnych do ZUS oraz dostępnych ulgach w tym zakresie

— wykład
09:00 – 10:30

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

W  ramach szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat: wysokości składek obowiązujących przedsiębiorców, obowiązujących deklaracji i sposobu ich uzupełnienia, przysługujących ulg dla nowych przedsiębiorców, zasiłków chorobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, innych istotnych informacji z zakresu współpracy przedsiębiorców z ZUS.

09:00 – 10:30

Przedsiębiorco, chcesz szkolić za bony – potwierdź jakość swoich usług!

— indywidualne konsultacje
09:00 – 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Indywidualne konsultacje dla firm szkoleniowych/doradczych, dotyczące Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES). Podczas spotkania firma zostanie przygotowana do audytu zgodności z MSUES. Konsultacje mają na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie standardów oraz przedstawienie ścieżki certyfikacji. Posiadanie znaku jakości MSUES daje instytucjom szkoleniowym/doradczym możliwość rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i świadczenia tych usług z dofinansowaniem.

09:00 – 15:00

Dobre praktyki we współpracy transgranicznej

— seminarium
09:00 – 12:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Zapraszamy na szkolenie na temat praktycznych możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów dotyczących współpracy rozwojowej. Seminarium będzie zrealizowane w formie interaktywnej dyskusji, w jego trakcie zostaną zademonstrowane elementy design thinking jako przydatnej metody tworzenia i realizacji projektów wspierających innowacje społeczne. Istotne będzie także przedstawienie praktycznych narzędzi wspierających tworzenie partnerstw, przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich.

09:00 – 12:30

Indywidualne doradztwo zawodowe

— indywidualne konsultacje
09:00 – 16:30

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Co daje indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym? • będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu); • będziesz mogła/mógł rozpoznać zainteresowania i  predyspozycje zawodowe za pomocą testów; • uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać, szukając pracy i przygotowując dokumenty zawodowe; • nauczysz się prezentacji własnej osoby i przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; • przygotujesz swoje CV oraz list motywacyjny; • zdobędziesz wiedzę przydatną do założenia firmy; • rozwiniesz umiejętności interpersonalne; • poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem. W ramach wydarzenia odbędzie się pięć indywidualnych konsultacji: Spotkanie 1 – godz. 9.00-10.30, spotkanie 2 – godz. 10.30-12.00, spotkanie 3 – godz. 12.00-13.30, spotkanie 4 – godz. 13.30-15.00, spotkanie 5 – godz. 15.00-16.30.

09:00 – 16:30

Cechy pracownika cenione przez pracodawcę

— indywidualne konsultacje, spotkanie z przedsiębiorcą, warsztat
10:00 – 14:00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

W Zespole  Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie zaplanowano przeprowadzenie spotkań z pracodawcami oraz indywidualne konsultacje i warsztaty. Wśród pracodawców znajda się: BWI Poland Technologies sp. z o.o., Multiprojekt Kraków, TOYOTA ANWA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,  Pratt & Whitney Tubes ZPH, "FREZWID" sp.j. ,  Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.. Celem przedsięwzięcia  będzie przedstawienie młodzieży szkolnej działalności polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz podkreślenie roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

10:00 – 14:00

Bezpłatne konsultacje i doradztwo dot. przedsiębiorczości społecznej

— indywidualne konsultacje
10:00 – 14:00

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

- Doradztwo i konsultacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej. - Doradztwo dotyczące przygotowania grup inicjatywnych (osób fizycznych lub prawnych) do utworzenia/przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 23 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 tys. zł na jeden podmiot. „Wsparcie oferowane w ramach projektu  MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”

10:00 – 14:00

Assessment/Development Center

— warsztat
10:00 – 14:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Coraz częściej prowadząc proces rekrutacji i selekcji, pracodawcy sięgają po metody pozwalające na uzyskanie obiektywnej i rzetelnej wiedzy na temat kompetencji kandydatów, m.in. Assesessment Center - metodę diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. Jej skuteczność oparta jest na wielostronnej ocenie umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Uczestniczący w sesji poświęconej Assessment Center uzyskają informację zwrotną dotyczącą badanych w trakcie w sesji kompetencji oraz zapoznają się z tą metodą selekcji stosowaną przez pracodawców.

10:00 – 14:00

Przedsiębiorco! pomyśl o innowacyjności – to się opłaca

— spotkanie z przedsiębiorcą
10:00 – 14:30

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie

Przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie rozwoju firmy, w tym : •    Badań naukowych, •    Innowacji, •    Poszukiwania nowych rynków zbytu. Zarówno na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, jak i krajowych programów operacyjnych.

10:00 – 14:30

Testy predyspozycji przedsiębiorczych

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Doradztwo biznesowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, informacje dot. ubiegania się o dotacje i tworzenia biznesplanów

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Jaką drogę przeszedł pewien Świstak, aby dojść do miejsca, w którym jest? Jak sieciować na żywo - czyli o praktyce spotkań networkingowych

— debata, dyskusja, spotkanie z przedsiębiorcą
10:00 – 12:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Jak sieciować na żywo? Czyli o praktyce spotkań networkingowych. Wykład z elementami pogadanki wprowadzający w networking. Tematyka: Odważ się sieciować: - czym jest sieciowanie? wykład wprowadzający w tematykę, - specyficzne odmiany sieciowania: Narzędziownia, Ogrody Przedsiębiorczości, TEAM  - wykład o 3 przypadkach, - wszystko co chcesz wiedzieć o sieciowaniu - sesja pytań do prowadzącego, - praktyka: 3 wystąpienia uczestników (3 min na osobę), - punkt wyjścia do skutecznego networkingu? krótki wykład, - praktyka: sesja sieciująca w formie speed networkingu, - wizerunek - jak dbać? - jak dbać o kontakty? - podsumowanie, wnioski, informacje zwrotne od uczestników.

10:00 – 12:00

Indywidualna konsultacja kariery i biznesu oparta o coaching

— indywidualne konsultacje
10:00 – 17:30

Izba Coachingu Oddział Małopolski

Zapraszamy na indywidualną sesję konsultacyjną opartą o coaching: - konsultacje kariery i biznesu oparte o coaching Miejsca są dostępne dla 4 osób. Po zarejestrowaniu się na wydarzenie otrzymasz kontakt do prowadzącego, by umówić się z nim na konkretną godzinę. W czym mogę Ci pomóc? Podczas indywidualnych konsultacji opartych o coaching skupimy się na tym, co sam / sama wybierzesz, na Twoich celach, wyzwaniach, rozterkach. Nie wiem jeszcze co to będzie - Ty wiesz to lepiej, jednak dotychczasowi moim klienci najczęściej zgłaszali się do mnie, gdy chcieli / potrzebowali: - znaleźć lub zmienić pracę, - ocenić swój pomysł biznesowy, - podjąć decyzję zawodową, - uświadomić sobie własne mocne strony i predyspozycje zawodowe, - przebranżowienia, - wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, - przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej jako potencjalny pracownik, - przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej jako potencjalny pracodawca, - stworzyć lub udoskonalić politykę kadrową w firmie, - przygotować się do projektu grupowych zwolnień (outplacement). Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Dowiedz się więcej: http://www.izbacoachingu.com/coaching/czym-jest-coaching Czym są konsultacje kariery i biznesu oparte o coaching? Jest to nowy rodzaj usługi - połączenie coachingu kariery, doradztwa zawodowego, indywidualnego treningu umiejętności, konsultacji biznesowej i psychologicznej dostosowany do indywidualnych potrzeb i celu danego klienta. Współpraca koncentruje się wokół tematu kariery zawodowej, w tym prowadzenia mikro i małej firmy  i ma ona przynieść konkretny i mierzalny wynik.

10:00 – 17:30

Firma bez ZUS – czy to możliwe?

— pogadanka
10:10 – 10:55

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Pogadanka na temat: firma bez ZUS – czy to możliwe?

10:10 – 10:55

Informacje nt. dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej, podatku VAT i innych obowiązkach podatkowych dotyczących przedsiębiorców

— wykład
10:45 – 12:15

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

W ramach szkolenia, uczestnicy uzyskają informacje na temat: dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej, formularzy podatkowych składanych przez osoby podejmujące i prowadzące własną działalność gospodarczą, innych niezbędnych informacji dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

10:45 – 12:15

Jak radzić sobie ze stresem?

— warsztat
11:10 – 11:55

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Warsztat dla maturzystów. Sytuacje trudne - jak radzić sobie ze stresem?

11:10 – 11:55

Jesienne okno – spotkanie z aranżacjami kwiatowymi

— warsztat
11:30 – 12:30

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

Florystyka to nie tylko sztuka układania kwiatów, ale w dużej mierze umiejętność dostosowania się do różnego gustu. Przyjdź na warsztaty i sam się przekonaj.

11:30 – 12:30

Warsztaty edukacyjne – Lekcje ZUS

— warsztat
11:30 – 14:00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Warsztaty edukacyjne w ramach Lekcji z ZUS – czyli spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych w placówce ZUS.

11:30 – 14:00

Czy Twoje CV ma szansę zainteresować pracodawcę?

— indywidualne konsultacje, warsztat
11:30 – 13:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Zajęcia mają charakter praktyczny - w ich trakcie uczestnicy będą pisać CV, które następnie posłuży do oceny przez innych uczestników. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przykładowych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

11:30 – 13:00

Studia, własna firma, praca, rodzina, szczęście i wielka kasa - dla przedsiębiorczego nic trudnego!

— debata, wykład
12:00 – 14:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

12:00 – 14:00

Panel ekspertów nt. opieki nad dziećmi realizowanej przez podmioty ekonomii społecznej w środowisku lokalnym

— panel dyskusyjny
12:00 – 13:30

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Panel skupiony będzie wokół inicjatyw obywatelskich podejmowanych w trosce o najmłodszych, którzy potrzebują najwięcej uznania ze strony społeczności lokalnej. Gościć będziemy osoby których przedsiębiorczość społeczna gwarantuję ochronę praw dzieci do pełnego rozwoju w wymiarze  psychospołecznym jak i duchowym. Zapraszam wszystkich zainteresowanych dyskusją nad profilaktycznym aspektem szeroko rozumianej terapii i przedsiębiorczości społecznej.

12:00 – 13:30

Dotacje do działalności gospodarczej

— wykład
12:05 – 13:45

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jak pozyskać dotacje na działalność gospodarczą?

12:05 – 13:45

Jak radzić sobie ze stresem?

— warsztat
12:05 – 12:50

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Warsztat dla maturzystów. Sytuacje trudne - jak radzić sobie ze stresem?

12:05 – 12:50

Komunikacja – najważniejsza umiejętność każdego managera

— warsztat
16:30 – 18:00

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jeśli chcesz poznać fundamentalne umiejętności zarządzającego i chcesz dowiedzieć się, dlaczego to komunikacja jest numerem 1, przyjdź na nasze wydarzenie. Dowiesz się jak rozwijać i ćwiczyć komunikację, jakie są jej bariery i jak je przezwyciężać. Każdy wykona test komunikacji i zobaczy, jak komunikuje się z innymi.

16:30 – 18:00

Własne biuro ma swój urok! Rynek nieruchomości biurowych w Krakowie (spotkanie ODWOŁANE, odbędzie się w innym terminie)

— wykład
17:30 – 19:30

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie

UWAGA! Spotkanie zostało ODWOŁANE z przyczyn niezależnych od organizatora. Odbędzie się jednak w innym terminie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: sebastian.kolisz@aipkrakow.pl Czasy, w których zaczynało się działania biznesowe w garażu powoli mijają. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jakie są obecne trendy na rynku nieruchomości biurowych w Krakowie, w jakiej kategorii biurach warto zaczynać swoją przygodę biznesową, a w jakich biurach warto docelowo umiejscowić swoją firmę. Jakie biura sprawdzają się dla jednoosobowych firm, jakie dla startupów, a jakie dla większych graczy biznesowych. Poruszony zostanie również wątek, jak kategoria biura wpływa na pracę teamu oraz wizerunek firmy i jak szukać oraz czym się kierować przy wyborze lokalizacji biurowej i jej klasy.

17:30 – 19:30

Weź wolontariat w swoje ręce

— spotkanie z praktykiem
17:30 – 18:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wolontariat Europejski EVS to wyjątkowe doświadczenie, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobistemu, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i międzykulturowych. Spróbujesz? EVS to praca społeczna za granicą w organizacjach partnerskich w wybranym obszarze np. kultura, edukacja, praca socjalna, media, sport, polityka. EVS jest inicjatywą realizowaną w ramach programu Erasmus+, przeznaczoną dla osób w wieku 17-30 lat. Na spotkaniu opowiemy o przygotowaniu i realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego z perspektywy organizatora i uczestnika.

17:30 – 18:30

Prowadzenie działalności gospodarczej a prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

— szkolenie, wykład
17:30 – 19:00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wykład poświęcony: 1) porównaniu przesłanek prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, 2) analizie katalogu działalności, które można prowadzić w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

17:30 – 19:00

Najskuteczniejsza strategia dotycząca inwestowania w nieruchomości

— wykład
18:00 – 19:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na spotkaniu Wojciech pokaże, jak dojść do wolności finansowej w 6 lat. Pokaże przewagę obrotu nieruchomościami nad wynajmem mieszkań. Pokaże swoją drogę do rentierstwa, a także, na przykładach Uczestników Swoich Warsztatów WIWN®, sukcesy przy stosowaniu tej strategii. Jeśli chcesz przy „flipach" zarabiać między 20 a 40 tys zł – koniecznie przyjdź na prelekcję Wojciecha.

18:00 – 19:30

Jak zarządzać sobą w czasie będąc mikroprzedsiębiorcą?

— warsztat
18:00 – 19:30

Izba Coachingu Oddział Małopolski

Prowadzisz swój biznes i masz poczucie ciągłego braku czasu? Myślisz, że Twoja doba powinna mieć co najmniej 48 godzin? W Twoje działania wkrada się chaos?  Nie wykonujesz wszystkich zamierzonych działań? Zapraszam na warsztat zarządzania sobą w czasie dla mikroprzedsiębiorców! Na warsztacie: • dowiesz się jak radzić sobie z grupowaniem spraw do załatwienia i priorytetyzowaniem ich • poznasz swoje pożeracze czasu • przyjrzysz się swoim przekonaniom i nawykom, które mogą wpływać destrukcyjnie na Twoje zarządzanie sobą w czasie

18:00 – 19:30

Mentoring daje wiedzę, narzędzia, inspiracje. Odpowiedz na wyzwania, zarządzaj wiedzą, buduj przewagę konkurencyjną

— spotkanie z przedsiębiorcą, wykład
18:00 – 19:30

Stowarzyszenie Mentorów Promentor

Propozycja, którą przedstawiamy w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, to rozmowa o mentoringu w biznesie. Mentoring, jako forma rozwoju jest wciąż bardzo mało znany i stosowany w realiach polskiego biznesu, choć na świecie funkcjonuje od lat. Naszym celem jest pokazanie, dlaczego warto zapoznać się ze świadomymi procesami mentoringowymi i wdrażać je w organizacjach. Program spotkania: Część I (prowadzenie dr Piotr Wiroński, trener biznesu): • Czym jest mentoring i do kogo kierowana jest ta forma rozwoju? • Po co? Jakie korzyści ma i kto z prowadzenia i wdrażania procesów mentoringowych w organizacji? • Jak to robić? Czyli zasady prowadzenia procesów mentoringowych (w tym rola mentora) Część II (prowadzenie dr inż. Janusz Przybyłowicz, praktyk biznesu): • Case study - przykład biznesowego wdrażania i prowadzenia procesów mentoringowych w firmie Część III – dyskusja

18:00 – 19:30
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Twoje bezpieczeństwo w biznesie

— pogadanka, wykład
08:20 – 09:05

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jak zapewnić bezpieczeństwo w biznesie?

08:20 – 09:05

Chłopska Szkoła Biznesu – Gra edukacyjna

— gra
08:25 – 12:55

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, oraz w praktyce (poprzez udział w dwóch rozgrywkach) przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej wykorzystanie w trakcie zajęć czy warsztatów - nauka przez zabawę, integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i myślenia strategicznego, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i wiele innych.

08:25 – 12:55

Konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP

— indywidualne konsultacje
09:00 – 16:00

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Konsultacje dla przedsiębiorców będą przeprowadzone w następującym zakresie: - podstawowe informacje nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, - poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych, - pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej z programów europejskich i krajowych, - wsparcie podnoszenia innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

09:00 – 16:00

Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy

— wykład
09:00 – 10:30

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Wykład ma na celu omówienie podstawowych elementów biznesplanu, z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania we wniosku o dotację z urzędu pracy.

09:00 – 10:30

Przedsiębiorco, chcesz szkolić za bony – potwierdź jakość swoich usług!

— indywidualne konsultacje
09:00 – 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Indywidualne konsultacje dla firm szkoleniowych/doradczych, dotyczące Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES). Podczas spotkania firma zostanie przygotowana do audytu zgodności z MSUES. Konsultacje mają na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie standardów oraz przedstawienie ścieżki certyfikacji. Posiadanie znaku jakości MSUES daje instytucjom szkoleniowym/doradczym możliwość rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i świadczenia tych usług z dofinansowaniem.

09:00 – 15:00

"Nie wiesz o co chodzi? Domyśl się." - Trening empatycznego słuchania i asertywności

— warsztat
09:00 – 12:30

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości uczniów odnośnie sposobów komunikacji interpersonalnej. Zostaną przedstawione praktyczne ćwiczenia, które pomogą zmienić złe nawyki komunikacyjne, a także pokażą praktyczne zastosowanie asertywności.

09:00 – 12:30

Dni otwarte Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ

— dni otwarte
09:00 – 14:00

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ jest miejscem, w którym w najprostszy i najszybszy sposób można założyć własną firmę. Zapewniamy obsługę księgową oraz prawną, Dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością Inkubator oferuje również rozmowy doradcze, networking, coworking i szkolenia. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej i zapoznać ze szczegółami naszej oferty lub nawiązać współpracę, zapraszamy na Dni otwarte AIP UJ.

09:00 – 14:00

Twoje bezpieczeństwo w biznesie

— pogadanka, wykład
09:15 – 10:00

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jak zapewnić bezpieczeństwo w biznesie?

09:15 – 10:00

Cechy pracownika cenione przez pracodawcę

— indywidualne konsultacje, spotkanie z przedsiębiorcą, warsztat
10:00 – 14:00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

W Zespole  Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie zaplanowano przeprowadzenie spotkań z pracodawcami oraz indywidualne konsultacje i warsztaty. Wśród pracodawców znajda się: BWI Poland Technologies sp. z o.o., Multiprojekt Kraków, TOYOTA ANWA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,  Pratt & Whitney Tubes ZPH, "FREZWID" sp.j. ,  Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.. Celem przedsięwzięcia  będzie przedstawienie młodzieży szkolnej działalności polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz podkreślenie roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

10:00 – 14:00

Bezpłatne konsultacje i doradztwo dot. przedsiębiorczości społecznej

— indywidualne konsultacje
10:00 – 14:00

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

- Doradztwo i konsultacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej. - Doradztwo dotyczące przygotowania grup inicjatywnych (osób fizycznych lub prawnych) do utworzenia/przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 23 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 tys. zł na jeden podmiot. „Wsparcie oferowane w ramach projektu  MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”

10:00 – 14:00

Innowacyjne rozwiązania w firmach projektowych

— szkolenie
10:00 – 15:00

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej

Rynek projektów architektoniczno - budowlanych oraz graficznych jest bardzo nasycony. Przedsiębiorcy pragnący rozpocząć działalność w tym obszarze powinni poszukiwać nowych trendów, technik, innowacyjnych rozwiązań, zarówno w sposobie prowadzenia firmy, jak i w wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Szkolenie ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z innowacyjnymi metodami projektowania, nowymi technikami, niezbędnym softwarem, hardwarem oraz urządzeniami peryferyjnymi.

10:00 – 15:00

Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł

— warsztat
10:00 – 14:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Warsztaty „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” są przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 3 dni. Program zajęć obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe. Podczas warsztatów omówione zostaną następujące kwestie: - planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem; - bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych; - elementy biznes planu; - analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia; - formalności związane z rejestracją firmy; - instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Udział w zajęciach pozwoli na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać, pracując na własny rachunek.

10:00 – 14:00

IX Konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę" - Follow up

— konferencja
10:00 – 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Konferencja ma charakter zamknięty i jest skierowana do specjalistów związanych z uczeniem się przez całe życie, poradnictwem zawodowym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. W tej edycji skoncentrujemy się na zarządzaniu talentami i turkusowych organizacjach.

10:00 – 15:00

Dyżur telefoniczny w "Dzienniku Polskim"

— dyżur telefoniczny
10:00 – 12:00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Dyżur telefoniczny w "Dzienniku Polskim". Temat wiodący: e-składka. Numery telefonów: (12) 424 62 69 i (12) 424 62 12.

10:00 – 12:00

„Moja zmiana”

— warsztat
10:00 – 14:00

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Szkolenie ma na celu  kształtowanie postawy otwartości na zmiany oraz wzrost wiedzy z zakresu procesów zachodzących w trakcie zmian. Szkolenie umożliwi wstępne zapoznanie się z jednym z modeli dotyczących zmian w organizacjach oraz sposobem budowania wizji, jako jednego z kluczowych elementów zmiany. Uczestnicy nabędą umiejętność zbudowania własnej, dowolnej wizji oraz rozpoznawania faz podczas procesu zmiany. Szkolenie jest przygotowane przez Sekcję Karier UJ

10:00 – 14:00

Testy predyspozycji przedsiębiorczych

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Doradztwo biznesowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, informacje dot. ubiegania się o dotacje i tworzenia biznesplanów

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Jak ułatwić życie przedsiębiorcy? O mentoringu i budowaniu wizerunku, który pracuje na korzyść przedsiębiorcy

— spotkanie z przedsiębiorcą, wykład
10:00 – 12:00

Stowarzyszenie Mentorów Promentor

Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Mentorów Promentor we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie. Spotkanie ma na celu przedstawienie mentoringu jako narzędzia wspierającego przedsiębiorczość oraz przekazanie praktycznych przykładów z życia przedsiębiorcy, w których proces mentorigu zadziałał na korzyść jego działalności. Druga część spotkania poświęcona będzie omówieniu podstawowych elementów budowania osobistego wizerunku przedsiębiorcy i odpowiedzi na pytania: jak budować wizerunek osobisty, który pracuje na  korzyść naszej firmy? jak wydając mniej pieniędzy tworzyć lepszy wizerunek? jak Mentor pomaga w procesie budowania wizerunku?

10:00 – 12:00

Warsztaty instruktażowe, jak prawidłowo przygotować wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej

— warsztat, wykład
10:45 – 12:15

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Warsztaty obejmują szczegółową analizę wniosków o dotację z EFS, FP i PFRON. W ramach warsztatów specjaliści zaprezentują najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,  obowiązującą punktację i kryteria oceny wniosków. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję uzupełnić wnioski i omówić ich treść z prowadzącymi warsztaty.

10:45 – 12:15

I ty możesz zostać maklerem giełdowym!

— pogadanka
11:00 – 12:00

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W jaki sposób, biorąc udział w SIGG, można rozwijać swoje umiejętności w zakresie inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych? Pogadanka skierowana głównie do uczniów biorących udział w SIGG.

11:00 – 12:00

money, money, money... czyli finansowanie działalności gospodarczej

— szkolenie
11:30 – 17:30

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną sposoby finansowania działalności gospodarczej. Zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości zdobycia kapitału na każdym etapie działalności ma na celu zachęcenie młodych przedsiębiorców do tworzenia rynku gospodarki w Polsce. Często argumentem przemawiającym za niepodjęciem działalności gospodarczej jest brak funduszy. Szkolenie ma na celu nie tylko przedstawienie opcji finansowania w takim zakresie, aby każdy wybrał coś dla siebie, ale również przekonanie potencjalnych przedsiębiorców, że podjęcie ryzyka finansowania z zewnątrz (w tym zwrotnego) może przynieść ogromny zysk dla jego biznesu.

11:30 – 17:30

Animacja czasu wolnego

— warsztat
14:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Dwugodzinny warsztat obejmujący: - Teoretyczne informacje - kim jest animator, jakie predyspozycje zawodowe powinien posiadać, opis specyfiki i metodyki jego pracy, typy osobowościowe w animacji oraz funkcje i role, jakie spełnia animacja w ruchu turystycznym, - Praktyczne zastosowanie - animacja dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, w tym przykładowe gry zespołowe i ćwiczenia ruchowe.

14:00 – 16:00

Trendy startupowe - jak się dziś zarabia większe pieniądze?

— wykład
16:00 – 17:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników wydarzenia z obecnymi trendami startupowymi i biznesowymi oraz odpowiada na wiele nurtujących pytań zadawanych przez osoby pragnące uzyskać ponadprzeciętny rozwój zawodowy i finansowy. Uczestnik uzyska odpowiedzi na pytania: jak odnaleźć się w obecnym wyścigu szczurów? dla kogo jest praca najemna, a dla kogo własna firma? jak założyć własny biznes, działający w ogólnoświatowym modelu startupowym i dlaczego tak często działa to lepiej niż klasyczne podejście do zakładania firmy? co wpływa na generowanie pieniędzy, czego efektem jest swobodne funkcjonowanie finansowe w życiu? Spotkanie prowadzone bardzo przystępnym językiem, pokazujące realia życia biznesowego, całość ukazana w pigułce informacyjnej.

16:00 – 17:30

Indywidualne konsultacje biznesowe dla przedsiębiorców

— indywidualne konsultacje
17:00 – 21:00

All for Body Sp. z o.o.

60 - minutowe konsultacje dla przedsiębiorców. Dowolna tematyka biznesowa. Podczas konsultacji przedsiębiorca będzie mógł porozmawiać o wątpliwościach, jakie ma w prowadzeniu biznesu. Będzie mógł skonsultować problem, przedyskutować kierunki rozwoju swojego biznesu w przyszłości. Otrzyma specjalistyczną poradę, która pomoże mu w prowadzeniu działalności.

17:00 – 21:00

Jak tworzyć i wykorzystywać sposobności w życiu i biznesie

— spotkanie z praktykiem, spotkanie z przedsiębiorcą
17:30 – 19:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Na spotkaniu porozmawiamy o tym, jak zarabiać pieniądze na życie, aby nie zajmowało to aż tak dużo czasu i nie kosztowało tak wiele wysiłku, jak zazwyczaj. Omówimy proste, etyczne i skuteczne podejścia, które długofalowo umożliwią znaczne skrócenie czasu potrzebnego, aby zarobić pieniądze na życie. Proponowane metody nie wymagają większych inwestycji finansowych w kosztowne kursy,  konferencje,  konsultacje czy też ponoszenia naprawdę dużego ryzyka w biznesie.

17:30 – 19:30

Panel CallPage&Brand24: Marketing na rynku globalnym i pozyskiwanie klientów

— panel dyskusyjny
18:00 – 19:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Chcesz się dowiedzieć, jak lokalną firmę podnieść do rangi międzynarodowej? Jak przeprowadzić udaną ekspansję marketingową? Co to jest growth hacking, inbound i outbound marketing, market proof i leady? Jak pozyskiwać zagranicznych klientów i influencerów? Jak sprawić, aby Forbes pisał o Twojej firmie? Jak być innowacyjnym w marketingu? O tym wszystkim dowiesz się na przykładzie historii, które zdarzyły się  naprawdę, a ich sprawcami byli CallPage i Brand24.

18:00 – 19:30
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Chłopska Szkoła Biznesu – Gra edukacyjna

— gra
07:30 – 09:10

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, oraz w praktyce (poprzez udział w dwóch rozgrywkach) przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej wykorzystanie w trakcie zajęć czy warsztatów - nauka przez zabawę, integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i myślenia strategicznego, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i wiele innych.

07:30 – 09:10

Geodezja a podatki

— szkolenie
08:20 – 10:00

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Czy Benjamin Franklin miał rację? – z jakimi podatkami możemy się spotkać w Polsce. Etat czy własna działalność? Różne formy zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Czy wiesz czym różni się przychód od dochodu? - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych Czy jestem VATowcem? – omówienie podstawowych zagadnień podatku od towarów i usług Prawo podatkowe a geodezja – wybrane problemy Jak bezpiecznie prowadzić biznes? Kontrole podatkowe i obowiązki ewidencyjne firm.

08:20 – 10:00

Jak osiągać rezultaty, czyli wytrwałość – warsztaty i rozgrywka Cashflow 101

— gra, warsztat
08:30 – 11:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wytrwałość to ten czynnik, którego brak jest  najczęściej przyczyną poddawania się, gdy piętrzą się przed nami wyzwania. Jak ją w sobie budować? Spotkanie rozpocznie się od części warsztatowo-szkoleniowej (ok. 1h), a następnie zagramy w grę Cashflow 101 (nie martw się czy grasz pierwszy czy 101 raz). Podczas zajęć  nie tylko zdobędziesz motywację do działania, ale również rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, wzbogacisz wiedzę w zakresie finansów oraz ugruntujesz zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

08:30 – 11:30

Konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP

— indywidualne konsultacje
09:00 – 16:00

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Konsultacje dla przedsiębiorców będą przeprowadzone w następującym zakresie: - podstawowe informacje nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, - poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych, - pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej z programów europejskich i krajowych, - wsparcie podnoszenia innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

09:00 – 16:00

Informacje nt. wysokości składek społecznych i zdrowotnych obowiązujących przedsiębiorców w 2017 r. płatnych do ZUS oraz dostępnych ulgach w tym zakresie

— wykład
09:00 – 10:30

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

W  ramach szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat: wysokości składek obowiązujących przedsiębiorców, obowiązujących deklaracji i sposobu ich uzupełnienia, przysługujących ulg dla nowych przedsiębiorców, zasiłków chorobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, innych istotnych informacji z zakresu współpracy przedsiębiorców z ZUS.

09:00 – 10:30

Przedsiębiorco, chcesz szkolić za bony – potwierdź jakość swoich usług!

— indywidualne konsultacje
09:00 – 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Indywidualne konsultacje dla firm szkoleniowych/doradczych, dotyczące Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES). Podczas spotkania firma zostanie przygotowana do audytu zgodności z MSUES. Konsultacje mają na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie standardów oraz przedstawienie ścieżki certyfikacji. Posiadanie znaku jakości MSUES daje instytucjom szkoleniowym/doradczym możliwość rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i świadczenia tych usług z dofinansowaniem.

09:00 – 15:00

Czy nadajesz się na przedsiębiorcę? Badanie zainteresowań zawodowych.

— indywidualne konsultacje
09:00 – 11:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Spotkanie przeznaczone dla osób chcących poznać swoje predyspozycje zawodowe i skorzystać z narzędzia badającego rodzaje zainteresowań zawodowych m.in. pod kątem przedsiębiorczości. Wypełnienie (komputerowo) Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych zajmuje ok. 60 minut; następnie osoby będą umawiane na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym interpretującym wyniki testu.

09:00 – 11:00

Warsztaty przedsiębiorczości w turystyce "Slow tourism - szansa dla małego przedsiębiorstwa"

— warsztat
09:30 – 10:45

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Warsztaty mają na celu wskazanie uczniom cech charakterystycznych nowego trendu w turystyce jakim jest slow tourism. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie będą mieli możliwość określenia i poznania różnych motywów podróżowania w kontekście turystyki masowej i slow. Jednym z celów jest prezentacja możliwości i procedur konstruowania produktu turystycznego „szytego na miarę”. Zajęcia bazują na kompetencjach  uczniów  w zakresie przedsiębiorczości, pracy w grupie, komunikacji i kierowania zespołem.

09:30 – 10:45

Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia w handlu międzynarodowym, która rozwija nowe relacje biznesowe

— szkolenie
10:00 – 13:00

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Szkolenie skierowane jest głównie do firm z sektora MŚP, które dokonują międzynarodowych transakcji handlowych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione korzyści wynikające z zastosowania akredytywy – instrumentu ułatwiającego bezgotówkowe rozliczenie transakcji, omówione zostaną ryzyka i problemy klientów w transakcjach eksportowych/importowych oraz sposoby ich zmniejszenia/wyeliminowania.

10:00 – 13:00

Cechy pracownika cenione przez pracodawcę

— indywidualne konsultacje, spotkanie z przedsiębiorcą, warsztat
10:00 – 14:00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

W Zespole  Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie zaplanowano przeprowadzenie spotkań z pracodawcami oraz indywidualne konsultacje i warsztaty. Wśród pracodawców znajda się: BWI Poland Technologies sp. z o.o., Multiprojekt Kraków, TOYOTA ANWA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,  Pratt & Whitney Tubes ZPH, "FREZWID" sp.j. ,  Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.. Celem przedsięwzięcia  będzie przedstawienie młodzieży szkolnej działalności polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz podkreślenie roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

10:00 – 14:00

Bezpłatne konsultacje i doradztwo dot. przedsiębiorczości społecznej

— indywidualne konsultacje
10:00 – 14:00

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

- Doradztwo i konsultacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej. - Doradztwo dotyczące przygotowania grup inicjatywnych (osób fizycznych lub prawnych) do utworzenia/przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 23 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 tys. zł na jeden podmiot. „Wsparcie oferowane w ramach projektu  MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”

10:00 – 14:00

Indywidualne konsultacje biznesowe – ocena pomysłów biznesowych dla osób chcących założyć działalność gospodarczą

— indywidualne konsultacje
10:00 – 15:00

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej

Uzyskasz nowe spojrzenie na swój pomysł na biznes.  Szybka analiza biznesowa przedsięwzięcia pozwoli ci dostrzec jego słabe i mocne strony. Wspólnie skupimy się na szansach rozwojowych, dowiesz się również o ograniczeniach swojego przyszłego biznesu. Ustalimy najlepszy montaż finansowy dla twojego przedsięwzięcia oraz zaprognozujemy podstawowe pozycje przychodowe oraz kosztowe. Praktyczna wiedza przekazana będzie w analityczny sposób dopasowany do indywidualnych warunków Twojej przyszłej firmy.

10:00 – 15:00

Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł

— warsztat
10:00 – 14:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Warsztaty „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” są przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 3 dni. Program zajęć obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe. Podczas warsztatów omówione zostaną następujące kwestie: - planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem; - bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych; - elementy biznes planu; - analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia; - formalności związane z rejestracją firmy; - instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Udział w zajęciach pozwoli na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać, pracując na własny rachunek.

10:00 – 14:00

Od pomysłu do biznesu - czyli jak rozpocząć przygodę ze Startupem

— wykład
10:00 – 12:00

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Myślisz o założeniu start-upu, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz uniknąć błędów, jakie popełnia wiele osób rozpoczynając swoją przygodę z własnym biznesem? Przyjdź na nasze wydarzenia aby dowiedzieć się, na co zwracać uwagę i jak inni zrobili to dobrze. Spotkanie dedykowane jest uczniom Zespołu Szkół Łączności, interesującym się przedsiębiorczością i stworzeniem własnego start-upu. Celem wydarzenia jest uświadomienie uczestnikom, z jakimi problemami borykają się młodzi start-upowcy i z czym mogą się zetknąć w początkowej fazie zakładania start-upu i prowadzenia biznesu. Z uwagi na to, że na początku każdego biznesu czyha najwięcej pułapek, będziemy chcieli opowiedzieć o paru złotych radach, dzięki którym może udać się uniknąć błędów w przyszłości.

10:00 – 12:00

Przedsiębiorczość w pigułce

— wykład
10:00 – 11:30

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak szukać w sobie kreatywności i motywacji, jak działać przedsiębiorczo, jak wykorzystać swoje pasje i umiejętności, by w przyszłości na nich zarobić.

10:00 – 11:30

Testy predyspozycji przedsiębiorczych

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Doradztwo biznesowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, informacje dot. ubiegania się o dotacje i tworzenia biznesplanów

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

E-biznes: jak odnieść sukces?

— gra, seminarium, spotkanie z przedsiębiorcą
10:00 – 15:00

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Rozwój technologii informatycznych, coraz większa łatwość robienia zakupów za pośrednictwem różnych kanałów - internetowych, mobilnych, telefonicznych – sprzyja rozwojowi branży e-commerce. Zakupy przez sieć stają się codziennością. Klienci coraz częściej się decydują na zakupy przez Internet ze względu na wygodę, szeroki wybór towaru oraz cenę. Stworzenie sklepu internetowego dla wielu przedsiębiorstw stało się podstawą w prowadzeniu biznesu. Powodów jest wiele. Taka forma biznesu (stworzenie własnej witryny internetowej lub założenie konta na jednym z popularnych portali sprzedażowych) szczególnie początkującym przedsiębiorcom pozwala sprawdzić, czy rzeczywiście oferowany produkt spotka się z zainteresowaniem na rynku i zyska grono nabywców. Z drugiej strony, firmy - także te od dawna działające na rynku - chcą dotrzeć do jak największej liczby klientów, a przez Internet wydaje się to niezwykle proste. Sprzedaż przez Internet nie ma ograniczeń czasowych - odbywa się o każdej przez dnia i nocy. Oferta sklepów internetowych jest coraz bogatsza i atrakcyjna. Elektronika, kosmetyki, ubrania, książki, żywność ekologiczna – w sieci znajdziemy sklepy z każdym rodzajem asortymentu. Jak znaleźć pomysł na produkt, wokół którego możesz zbudować działalność e-commerce? Co zrobić aby swój pomysł zamienić na chwytliwy i łatwy do sprzedania towarem? Jaką wybrać nazwę dla swojej e-firmy aby definiowała jej tożsamość? Jak wykorzystać siłę social mediów w działalności e-commerce?  Jakich zagrożeń unikać w e-commerce? Na te i inne pytania będziemy chcieli odpowiedzieć podczas seminarium. Celem seminarium, organizowanego we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki, jest promocja alternatywnych metod prowadzenia działalności gospodarczej z aktywnym wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych. Seminarium ma bardzo praktyczny charakter, łączy w sobie wiedzę z praktycznymi elementami. Ramowy program seminarium: 10:00 - 11:00 Wprowadzenie do e-commerce: Jak założyć e-biznes i odnieść sukces? – praktyczna strona e-biznesu. Prezentacje firm (case study) 11:00 - 12:00 Przyszłość e-commerce - szansą czy zagrożeniem dla tradycyjnych metod sprzedaży?  - debata z udziałem przedsiębiorców i właścicieli biznesu tradycyjnego. Moderator: dr Przemysław Stach Przerwa kawowa: 12:00 - 12:30 12.30-14.30 Gra strategiczna Transform@ Gra strategiczna pozwala symulować stworzenie  i prowadzenie firmy w środowisku e-commerce, przy wykorzystaniu dwóch przypadków biznesowych: (1) sklepu z winem oraz  (2) sklepu ze sprzedażą ekologicznych warzyw i owoców. Tematyka gry osadzona jest w środowisku wiejskim (wykorzystuje zasoby pochodzące z rolnictwa)  i polega na budowaniu handlu elektronicznego, albo indywidualnego (przypadek 1) albo zbiorowego (przypadek 2) z wykorzystaniem zasobów pochodzących z rolnictwa.  Każdy gracz gromadzi punkty zdobyte poprzez  uczestnictwo w quizach, rozwiązywanie dylematów i trudnych sytuacji  biznesowych, negocjowanie z innymi graczami, gromadzenie partnerów krajowych i zagranicznych, kontakty z potencjalnych klientów, itp.  Dla wzmocnienia motywacji i zaangażowania graczy wprowadzono element konkurencji pomiędzy graczami. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy osiągnie wymagane minimum zasobów (pieniądze, personel, potencjalnych klientów) albo ten gracz który w ustalonym na początku gry okresie czasu będzie zgromadzi najwięcej zasobów. - Podsumowanie

10:00 – 15:00

Logistyka a podatki

— szkolenie
10:10 – 11:55

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Czy Benjamin Franklin miał rację? – z jakimi podatkami możemy się spotkać w Polsce. Etat czy własna działalność? Różne formy zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Czy wiesz czym różni się przychód od dochodu? - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Czy jestem VATowcem? – omówienie podstawowych zagadnień podatku od towarów i usług. Prawo podatkowe a logistyka – wybrane problemy. Jak bezpiecznie prowadzić biznes? Kontrole podatkowe i obowiązki ewidencyjne firm.

10:10 – 11:55

Informacje nt. dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej, podatku VAT i innych obowiązkach podatkowych dotyczących przedsiębiorców

— wykład
10:45 – 12:15

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

W ramach szkolenia, uczestnicy uzyskają informacje na temat: dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej, formularzy podatkowych składanych przez osoby podejmujące i prowadzące własną działalność gospodarczą, innych niezbędnych informacji dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

10:45 – 12:15

Panel pt. "Gotowi - niegotowi Chętni - niechętni Świadomi - nieświadomi"

— debata
11:00 – 13:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Do udziału w panelu dyskusyjnym na temat przygotowania społeczeństwa do świadczenia pracy zawodowej osób niepełnosprawnych zaproszeni zostaną: 1.    Osoba niepełnosprawna, która jest lub była uczestnikiem rynku pracy, 2.    Opiekun osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi, 3.    Kierownik warsztatu terapii zajęciowej, 4.    Kierownik zakładu aktywności zawodowej, 5.    Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Podczas dyskusji paneliści będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy sami są gotowi, czy są chętni, czy są świadomi swej misji i roli w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Będziemy starali się dojść do przyczyn 1. chęci, gotowości i świadomości istotności zatrudniania osób niepełnosprawnych, 2. ewentualnego braku gotowości, braku chęci i braku świadomości istotności zatrudniania osób niepełnosprawnych. Będziemy szukali (ewentualnych) barier w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych po każdej ze stron uczestników tego procesu. Wnioskami będą wskazówki każdego z panelistów dla współpanelistów, które ułatwiłyby im proces reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Intencją, założeniem jest to, że każdy z panelistów ma dobre chęci  w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jednak występują bariery  w przyczynach zewnętrznych, które skutecznie uniemożliwiają pełny proces reintegracji zawodowej. Chodzi bardziej o otwartość w stosunku do współpanelistów oraz o otwartość w przyjmowaniu krytycznych uwag na temat swojej grupy społecznej. Panel organizowany w ramach VIII Tygodnia Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

11:00 – 13:00

Kreatywne poszukiwanie pracy

— warsztat, wykład
14:15 – 15:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak znaleźć w nietypowy sposób zatrudnienie, wyróżnić się wśród grupy potencjalnych pracowników to przyjdź na szkolenie. Powiemy Ci jak to zrobić, by być ciekawym pracownikiem.

14:15 – 15:00

Seminarium pt. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych”

— seminarium
14:50 – 16:25

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Do udziału w seminarium zostaną zaproszeni menadżerowie dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych, którzy spróbują się wspólnie zastanowić nad czynnikami sukcesu biznesów mających cel społeczny. Czy są jeszcze inne, pozaekonomiczne gwaranty powodzenia w działalności przedsiębiorstw społecznych? Co może być powodem bankructwa przedsiębiorstwa społecznego?

14:50 – 16:25

Nie ma czasu do stracenia! – czyli jak efektywnie wykorzystać czas studiów na budowanie kariery zawodowej

— dyskusja, wykład
15:00 – 16:30

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

1. Dlaczego twój wybór studiów był trafiony? - turystyka jako jeden z najszybciej rozwijających się branż w Polsce  i na świecie, - trendy i kierunki rozwoju turystyki, - przyszłość turystyki jest w Internecie (portale, blogi, sprzedaż wycieczek). 2. Dlaczego warto zacząć budować swoją karierę już dziś? - doświadczenie zawsze w cenie, - buduj swoją przewagę konkurencyjną, - najlepszy czas na start. 3. Co robisz dzisiaj, aby po studiach nie startować „od zera”? - jak zdobywać swoją wiedzę i doświadczenie za 0 PLN? -  jak zdobywać wiedzę i doświadczenie i na tym zarobić? 4. Co się stanie, jeśli nie zrobisz nic w czasie studiów? Kilka przykładów „z życia wziętych”.

15:00 – 16:30

Chłopska Ekonomia Społeczna – gra o społecznych aspektach prowadzenia biznesu

— gra
16:00 – 18:15

Małopolski Instytut Kultury

Jak łączyć biznes z działaniem dla społeczności? Gracze wejdą w role historycznych przedsiębiorców. Ich celem będzie wnoszenie wkładu w rozwój Andrychowa. Sfinansują oni dobra publiczne, np. orkiestrę dętą, szpital, ochronkę. Za fundacje będą otrzymywać punkty zwycięstwa. Każdy gracz musi umiejętnie łączyć działalność gospodarczą ze społeczną. Zbytnia hojność może oznaczać utratę płynności finansowej. Skupienie się wyłącznie na biznesie, uniemożliwia zwycięstwo, czyli wpływ na dobro wspólne.

16:00 – 18:15

Wykorzystanie gier w biznesie

— wykład
16:00 – 17:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Granie w gry jest świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu samemu, czy  w gronie znajomych. Jednak, co by się stało gdyby gry stały się jednym z narzędzi biznesowych? O tym opowiedzą nam eksperci tej branży, którzy niejedną grę stworzyli i wiedzą jak prawdziwy świat przenieść do fabularnej rzeczywistości.

16:00 – 17:30

Marketing flesz na 2 urodziny AIP UJ

— spotkanie edukacyjne
16:00 – 18:00

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ zaprasza na krótki przegląd zagadnień z marketingu w 4 odsłonach: 16.00 Design Thinking by Edyta Giżycka 16.30 Facebook by Bartosz Furtak 17.00 e-Commerce by Daniel Kotyras 17.30 Adwords by Krzysztof Marzec

16:00 – 18:00

Od studenta do menagera

— dyskusja, wykład
17:00 – 18:30

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

1) Kim jest manager – rola w firmie, 2) Przywództwo a autorytet – predyspozycje do bycia managerem, 3) Definicja a rzeczywistość – papier przyjmie wszystko, 4) Demokracja czy totalitaryzm – cienka granica, 5) Pasja i praca – czy warto je łączyć

17:00 – 18:30

Czy metoda Design Thinking (metoda Kreatywnego Myślenia) zmieni świat?

— warsztat
17:30 – 19:30

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Design Thinking to nowe podejście do procesu innowacji. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw: inżynierowie, technolodzy, specjaliści od marketingu, projektowania, socjolodzy etc. Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet  modeli biznesowych. Niezależnie od tego, czy działamy w  biznesie, przemyśle, edukacji, administracji, Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań. Zajęcia będą prowadzone przez dr. inż. Tomasz Czecha, który jest absolwentem 2 - miesięcznego stażu w ramach programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Stanford (USA), w ramach którego szkolił się w zakresie metody Design Thinking.

17:30 – 19:30

Sprzedawcy Szczęścia – gra warsztatowa

— gra
18:00 – 19:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednocześnie kupując szczęście – sprzedajemy szczęście innym. Sprzedawcy Szczęścia to symulacja wolnego rynku o doskonałej elastyczności. Gra warsztatowa pozwala na wspólne doświadczenie grupie nawet 100 osób. Do przeprowadzenia warsztatu potrzebna jest odpowiednio duża sala i smartfony dla przynajmniej połowy uczestników. W czasie gry uczestnicy bardzo intensywnie komunikują się ze sobą. Używają rysowania, rozmowy, uważnego słuchania, pytań, wystąpień publicznych, analizy danych z rynku.

18:00 – 19:30

25 godzin na dobę, czyli jak zwiększyć swoją efektywność osobistą

— szkolenie
18:00 – 20:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Jeżeli doba to dla ciebie za mało i chciałbyś, żeby była dłuższa bo masz tyle do zrobienia, to szkolenie może okazać się dla Ciebie wybawieniem!  Dowiesz się gdzie znikają godziny w trakcie dnia i jak zyskać dodatkowe, poznasz techniki planowania i organizacji czasu oraz metody wspomagania koncentracji i motywacji. Wszystko, czego potrzeba, aby podkręcić swoją efektywność osobistą do maksimum.

18:00 – 20:00

Prawa konsumenta na rynku

— warsztat, wykład
18:20 – 19:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż konsumencką. Prawa konsumenta na rynku w praktyce.

18:20 – 19:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Porozmawiajmy o start-upach

— wykład
08:20 – 10:00

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dla kogo są start-upy? Jak rozpocząć własny biznes.

08:20 – 10:00

Dwa oblicza transportu

— seminarium
08:20 – 12:50

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Panel 1: ITS – co to jest i jak działa? W czasie pierwszego panelu zostanie przybliżone drugie oblicze transportu, które na co dzień, choć spotykane przez logistyków, nie zawsze jest przez nich dostrzegane. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest ITS, jak działa i jak wpływa na ich codzienne życie. Panel 2: Koło naukowe na uczelni – koło wielu możliwości W czasie drugiego panelu zostaną przedstawione możliwości, jakie daje koło naukowe na uczelni na podstawie własnych doświadczeń. Uczestnikom zostanie przybliżony profil studiów, kierunku transport na Politechnice Krakowskiej oraz kierunki rozwoju, jakie daje uczelnia wyższa. Ponadto każdy uczestnik będzie mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: czy studia transportowe są dla logistyka? Panele będą przedstawiane czterokrotnie, w godzinach: 8:20 - 9:05, 9:15 - 10:00, 10:10 - 10:55, 11:10 - 12:50.

08:20 – 12:50

Konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP

— indywidualne konsultacje
09:00 – 16:00

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Konsultacje dla przedsiębiorców będą przeprowadzone w następującym zakresie: - podstawowe informacje nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, - poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych, - pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej z programów europejskich i krajowych, - wsparcie podnoszenia innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

09:00 – 16:00

Informacja o realizowanych formach wsparcia przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z uwzględnieniem profilowania pomocy

— wykład
09:00 – 10:00

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Wykład ma na celu omówienie podstawowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, dostępnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, takich jak: staże, prace interwencje, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, i wiele innych. Z uwagi na konieczność profilowania form wsparcia, w ramach szkolenia zostaną omówione podstawowe informacje na temat profilowania pomocy.

09:00 – 10:00

Przedsiębiorco, chcesz szkolić za bony – potwierdź jakość swoich usług!

— indywidualne konsultacje
09:00 – 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Indywidualne konsultacje dla firm szkoleniowych/doradczych, dotyczące Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES). Podczas spotkania firma zostanie przygotowana do audytu zgodności z MSUES. Konsultacje mają na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie standardów oraz przedstawienie ścieżki certyfikacji. Posiadanie znaku jakości MSUES daje instytucjom szkoleniowym/doradczym możliwość rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i świadczenia tych usług z dofinansowaniem.

09:00 – 15:00

"Nie wiesz o co chodzi? Domyśl się." - Trening empatycznego słuchania i asertywności

— warsztat
09:00 – 12:30

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości uczniów odnośnie sposobów komunikacji interpersonalnej. Zostaną przedstawione praktyczne ćwiczenia, które pomogą zmienić złe nawyki komunikacyjne, a także pokażą praktyczne zastosowanie asertywności.

09:00 – 12:30

PFRON doradza i pomaga pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami oraz niepełnosprawnym przedsiębiorcom

— indywidualne konsultacje
09:00 – 15:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski

Indywidualne konsultacje dla pracodawców i przedsiębiorców dotyczące finansowego wsparcia ze środków PFRON oraz  warsztaty, podczas których Beneficjentom PFRON przedstawione zostaną praktyczne zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

09:00 – 15:00

Wolontariat oknem na świat

— pogadanka, seminarium
09:05 – 09:50

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Podczas wystąpienia Prowadząca chciałaby zaszczepić w uczniach chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Pokazać drugą stronę wolontariatu, dzięki której zyskujemy nowe doświadczenia, znajomych. Przedstawić, że wolontariat może mieć wpływ na przyszłą karierę zawodową.

09:05 – 09:50

Cechy pracownika cenione przez pracodawcę

— indywidualne konsultacje, spotkanie z przedsiębiorcą, warsztat
10:00 – 14:00

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

W Zespole  Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie zaplanowano przeprowadzenie spotkań z pracodawcami oraz indywidualne konsultacje i warsztaty. Wśród pracodawców znajda się: BWI Poland Technologies sp. z o.o., Multiprojekt Kraków, TOYOTA ANWA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,  Pratt & Whitney Tubes ZPH, "FREZWID" sp.j. ,  Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.. Celem przedsięwzięcia  będzie przedstawienie młodzieży szkolnej działalności polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz podkreślenie roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

10:00 – 14:00

Bezpłatne konsultacje i doradztwo dot. przedsiębiorczości społecznej

— indywidualne konsultacje
10:00 – 14:00

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

- Doradztwo i konsultacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej. - Doradztwo dotyczące przygotowania grup inicjatywnych (osób fizycznych lub prawnych) do utworzenia/przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego - Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 23 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 tys. zł na jeden podmiot. „Wsparcie oferowane w ramach projektu  MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”

10:00 – 14:00

Informacje na temat Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma +1”

— wykład
10:00 – 11:00

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Program "Firma +1" ma na celu wsparcie zatrudnienia w małych lokalnych firmach, dzięki któremu przedsiębiorcy zdobędą często pierwszych pracowników. W ramach spotkania uczestnicy uzyskają informację, do kogo kierowany jest program, kto może być zatrudniony w ramach programu i z jakich form wsparcia w ramach MPR "Firma +1" można skorzystać.

10:00 – 11:00

Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł

— warsztat
10:00 – 14:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Warsztaty „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” są przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 3 dni. Program zajęć obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe. Podczas warsztatów omówione zostaną następujące kwestie: - planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem; - bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych; - elementy biznes planu; - analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia; - formalności związane z rejestracją firmy; - instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Udział w zajęciach pozwoli na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać, pracując na własny rachunek.

10:00 – 14:00

Zaradna? Odważna? Przedsiębiorcza!

— inspiratorium
10:00 – 13:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Co znaczy przedsiębiorcza, zaradna, odważna, otwarta na wyzwania? Jeśli chcesz dowiedzieć się jak połączyć pracę zawodową z macierzyństwem, poznać formy przedsiębiorczej aktywności kobiet i sposoby podniesienia kwalifikacji – weź udział w inspiratorium dla kobiet! Podzielimy się wiedzą o działaniach edukacyjnych podnoszących kwalifikacje. Podpowiemy, które kursy umożliwią szybkie nabycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, damy Ci przestrzeń na zadawanie pytań i wymianę doświadczeń.

10:00 – 13:00

Testy predyspozycji przedsiębiorczych

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Doradztwo biznesowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, informacje dot. ubiegania się o dotacje i tworzenia biznesplanów

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Chłopska Szkoła Biznesu – Gra edukacyjna

— gra
10:15 – 12:00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, oraz w praktyce (poprzez udział w dwóch rozgrywkach) przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej wykorzystanie w trakcie zajęć czy warsztatów - nauka przez zabawę, integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i myślenia strategicznego, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i wiele innych.

10:15 – 12:00

Informacja o realizowanych formach wsparcia przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z uwzględnieniem profilowania pomocy

— wykład
11:00 – 12:00

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Wykład ma na celu omówienie podstawowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, dostępnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, takich jak: staże, prace interwencje, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, i wiele innych. Z uwagi na konieczność profilowania form wsparcia, w ramach szkolenia zostaną omówione podstawowe informacje na temat profilowania pomocy.

11:00 – 12:00

Google hacking dla biznesu

— warsztat
11:00 – 12:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Warsztaty dotyczące pozyskiwania informacji biznesowej za pomocą zaawansowanego wyszukiwania w Google. Poznasz wachlarz możliwości, jakie daje najpopularniejsza wyszukiwarka, nauczysz się, jak pisać zaawansowane kwerendy do Google z wykorzystaniem operatorów logicznych, dowiesz się, jak znaleźć raporty rynkowe, gotowe bazy mailingowe oraz szybko pozyskać dane kontaktowe.

11:00 – 12:30

Informacje na temat Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma +1”

— wykład
12:00 – 13:00

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Program "Firma +1" ma na celu wsparcie zatrudnienia w małych lokalnych firmach, dzięki któremu przedsiębiorcy zdobędą często pierwszych pracowników. W ramach spotkania uczestnicy uzyskają informację, do kogo kierowany jest program, kto może być zatrudniony w ramach programu i z jakich form wsparcia w ramach MPR "Firma +1" można skorzystać.

12:00 – 13:00

Poznaj filozofię, dzięki której japońskie korporacje odniosły spektakularny sukces - metoda Kaizen

— wykład
13:30 – 15:00

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Filozofia, dzięki której japońskie koncerny, takie jak Toyota, Mazda, Honda osiągnęły spektakularne efekty. Przekonaj się jak może pomóc Twojej firmie. Myślą przewodnią Kaizen jest ciągłe ulepszanie życia we wszelkich aspektach. To przede wszystkim nieustanna poprawa wydajności, maksymalna eliminacja marnotrawstwa oraz skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów. To nie tylko sposób myślenia i zarządzania, ale także odpowiednia metoda komunikowania się. Jak bowiem wprowadzać usprawnienia, jeśli nie ma możliwości dobrego porozumienia?

13:30 – 15:00

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – trudne pytania pracodawców

— szkolenie, warsztat, wykład
16:00 – 16:45

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

Nie chcesz by pracodawca zaskoczył Cię na rozmowie kwalifikacyjnej? Nie wiesz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Przyjdź na szkolenie. Zapraszamy.

16:00 – 16:45

Gra szkoleniowa z feedbackiem – "Negocjacje"

— gra, warsztat
17:30 – 20:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Gra symulująca negocjacje między 3 grupami właścicieli firm. Uczestnicy otrzymają informację zwrotną o zastosowanych przez siebie technikach negocjacyjnych i swojej roli w dążeniu do zwycięstwa, tj. cechy negocjatora i umiejętności przydatne w procesie negocjacji.

17:30 – 20:00

Zawodowy Sprzedawca – Negocjator XXI wieku

— szkolenie
18:00 – 20:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Sprzedawca jest jednym z najbardziej rozchwytywanych specjalistów na rynku pracy.  Kluczowe są umiejętności klarownego przekazywania informacji, błyskawicznego „czytania” z rozmówcy, empatii, radzenia z najtrudniejszymi sytuacjami w kontaktach międzyludzkich. Przyjdź na szkolenie i dowiedz się: jak te umiejętności opanować, dlaczego warto rozwijać się w tym kierunku, jak rozpocząć przygodę ze sprzedażą, jak pokierować swoją karierą, by kompetencje przekładały się na wysokość zarobków, jak wygląda jasna i ciemna strona sprzedaży.

18:00 – 20:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Gra szkoleniowa z feedbackiem – "Negocjacje"

— gra, warsztat
10:00 – 13:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Gra symulująca negocjacje między 3 grupami właścicieli firm. Uczestnicy otrzymają informację zwrotną o zastosowanych przez siebie technikach negocjacyjnych i swojej roli w dążeniu do zwycięstwa, tj. cechy negocjatora i umiejętności przydatne w procesie negocjacji.

10:00 – 13:00

Testy predyspozycji przedsiębiorczych

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Doradztwo biznesowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, informacje dot. ubiegania się o dotacje i tworzenia biznesplanów

— indywidualne konsultacje
10:00 – 16:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

10:00 – 16:00

Indywidualna konsultacja kariery i biznesu oparta o coaching

— indywidualne konsultacje
10:00 – 17:30

Izba Coachingu Oddział Małopolski

Zapraszamy na indywidualną sesję konsultacyjną opartą o coaching: - konsultacje kariery i biznesu oparte o coaching Miejsca są dostępne dla 4 osób. Po zarejestrowaniu się na wydarzenie otrzymasz kontakt do prowadzącego, by umówić się z nim na konkretną godzinę. W czym mogę Ci pomóc? Podczas indywidualnych konsultacji opartych o coaching skupimy się na tym, co sam / sama wybierzesz, na Twoich celach, wyzwaniach, rozterkach. Nie wiem jeszcze co to będzie - Ty wiesz to lepiej, jednak dotychczasowi moim klienci najczęściej zgłaszali się do mnie, gdy chcieli / potrzebowali: - znaleźć lub zmienić pracę, - ocenić swój pomysł biznesowy, - podjąć decyzję zawodową, - uświadomić sobie własne mocne strony i predyspozycje zawodowe, - przebranżowienia, - wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, - przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej jako potencjalny pracownik, - przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej jako potencjalny pracodawca, - stworzyć lub udoskonalić politykę kadrową w firmie, - przygotować się do projektu grupowych zwolnień (outplacement). Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Dowiedz się więcej: http://www.izbacoachingu.com/coaching/czym-jest-coaching Czym są konsultacje kariery i biznesu oparte o coaching? Jest to nowy rodzaj usługi - połączenie coachingu kariery, doradztwa zawodowego, indywidualnego treningu umiejętności, konsultacji biznesowej i psychologicznej dostosowany do indywidualnych potrzeb i celu danego klienta. Współpraca koncentruje się wokół tematu kariery zawodowej, w tym prowadzenia mikro i małej firmy  i ma ona przynieść konkretny i mierzalny wynik.

10:00 – 17:30

Model "Alchemii Biznesu" dla początkujących przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

— szkolenie
10:15 – 12:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Alchemia Biznesu to sposób patrzenia na biznes, jako na mieszankę różnych elementów. Ich prawidłowe „dopasowanie” pozwala stworzyć spójną i efektywną całość. Dzięki innowacyjnemu i autorskiemu modelowi w łatwy sposób można analizować każdy z elementów organizacji. Pozwala to zidentyfikować te obszary, nad którymi warto się skupić, aby firma osiągała lepsze wyniki. Alchemię Biznesu tworzą ludzie, których misją jest wspieranie przedsiębiorców i managerów w rozwijaniu dochodowych biznesów.

10:15 – 12:00

Jak zatrzymać klienta w firmie i dać mu 5* obsługę?

— szkolenie
12:00 – 13:30

All for Body Sp. z o.o.

Sposoby na budowanie relacji z klientem. Sposoby, by klient nie chciał testować konkurencji. Metody obsługi klientów na większą skalę, programy lojalnościowe.

12:00 – 13:30

Inspirujący manager - wykorzystanie technik coachingowych w praktyce zarządzania

— warsztat
18:00 – 19:30

Izba Coachingu Oddział Małopolski

W czasach rosnącego tempa działań biznesowych oraz idących za tym wymagań dotyczących stawianych celów, coraz częściej managerowie i liderzy zastanawiają się nad skuteczną formułą motywującą zespoły do osiągania założonych rezultatów. To wyzwanie przed jakim staje niejeden z nas może przerodzić się w fascynująca przygodę – podróż w głąb poznania drugiego człowieka i uruchomienie pokładów motywacji (automotywacji) sięgających daleko poza nakazowy tryb zarządzania. Zapraszamy na warsztat poświęcony roli managera jako inspiratora zmian i kreatora nowej rzeczywistości zawodowej. Podczas warsztatu dowiesz się: - Na czym polega rola managera – inspiratora - Jak pracować z zespołem w sposób motywujący i elastyczny - W jaki sposób zastosować techniki coachingowe w pracy managera - Jak budować wynik biznesowy w oparciu o coachingowy styl zarządzania

18:00 – 19:30
Przepraszamy, ale w danym dniu nic nie spełnia podanych filtrów.