ŚTPwM 2020 w czwartek

Na jakie wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2020 w Małopolsce możemy liczyć w czwartek 19 listopada? Do dyspozycji w tym dniu będzie 40 aktywności przygotowanych przez 22 instytucje. Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na cztery wydarzenia. Na wykład Elżbiety Jachymczak, redaktor naczelnej Business Intelligence na temat budowania marki osobistej i na wykład Macieja Cebertowicza ze Sky Shop o E-Commerce w 2020 roku. Temat e-commerce i warunków odniesienia w nim sukcesu poruszy również Marcin Rudzik, CEO Brand Active, a Alina Sztoch z Kubota opowie jak firma produkująca kultowe klapki poradziła sobie w trudnym czasie pandemii (LINK).

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie również przygotował coś specjalnego – Wirtualne Targi Pracy odbywające się pod hasłem „Wybierz lepszy start w przyszłość” (LINK).

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na szkolenie prezentujące wskazówki istotne dla prawidłowo prowadzonych wystąpień publicznych (LINK).

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ przygotował webinar o prywatności, o tym czym była i czym jest obecnie (LINK).

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w dalszym ciągu zaprasza na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości aplikowania w konkursach i grantach na rozwój kariery naukowej oraz na temat pozyskiwania środków europejskich na rozwój firm (LINK).

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA zaprasza na webinar poświęcony przedsiębiorstwom społecznym oraz możliwościom pozyskiwania środków na ich założenie (LINK).

Fundacja EduMocni proponuje udział w seminarium, które poprowadzi Radosław Jaźwiec, a którego tematem przewodnim będzie finansowanie startupów na przykładzie platform startowych. Na inne seminarium, na temat problemów prawnych początkujących przedsiębiorców, zaprasza radca prawny Tomasz Pogon (LINK).

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. proponuje udział w konsultacjach indywidualnych poruszających zagadnienia przygotowania się do prowadzenia biznesu oraz faktoringu – praktycznej zamiany należności na gotówkę (LINK).

Małopolski Instytut Kultury zaprasza do uczestnictwa w grze online „Hamernia. Przekuj problemy na rozwiązania”, symulującej rozwój Zakopanego w najbliższej przyszłości (LINK).

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oferuje wykład na temat zastosowania nowych technologii w służbie edukacji i kultury, a za przykład posłużą tutaj technologie dotykowe wdrażane przez lokalną firmę Videofonika (LINK).

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości organizuje szkolenie z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (LINK), a Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oferuje udział w konsultacjach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną założyć własną działalność (LINK).

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zachęca do udziału w konsultacjach zapewniających diagnozę posiadanych kompetencji i tym samym ułatwiającym zaplanowanie dalszego rozwoju (LINK), natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie oferuje zapoznanie się z Vademecum Rynku Pracy, czyli dostępnymi w tej jednostce formami wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia (LINK).

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach pomyślał o przedsiębiorcach, którzy chcą zatrudnić w swoich firmach cudzoziemców. Stad idea przeprowadzenia w tej instytucji konsultacji na ten temat (LINK).

Sądecki Urząd Pracy przygotował konsultacje dla osób planujących swój start w świat przedsiębiorczości. Na pytania osób zainteresowanych będą czekali eksperci Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy (LINK).

Specjaliści z Głównego Punktu Informacji Europejskiej w Krakowie organizują spotkanie informacyjne, podczas którego bliżej zostaną omówione możliwości wsparcia z funduszy europejskich kierowane na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na podniesienie kwalifikacji pracowników (LINK).

W tradycyjnie szerokiej ofercie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (10) znajdziemy konsultacje, webinaria i prezentacje dotyczące m.in. badania kompetencji i predyspozycji zawodowych, zakładania i prowadzenia agencji zatrudnienia, wsparcia z Małopolskich Programów Regionalnych, Bilansu Kariery, oferty dla osób powracających z zagranicy, nowych kompetencji, wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (LINK).

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tichnera zaprasza na warsztaty prowadzone przez pracowników Aleksander Mann Solutions na temat tajemnic rozmów kwalifikacyjnych oraz sztuki efektywnego pisania CV (LINK).

ZUS Oddział w Krakowie proponuje skorzystanie z telefonicznego dyżuru eksperckiego na temat ustalania właściwego ustawodawstwa i zasad procedowania w zakresie poświadczenia formularzy A1 (LINK).

Eksperci ZUS przeprowadzą również lekcje online z uczniami szkół średnich, podobnie jak i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach oraz osoby zaproszone do współpracy przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie.

Skip to content