18 – 24 listopada 2019

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

Setki państw. Tysiące partnerów. Miliony uczestników.

Strona główna

img
Bochnia

20.11 20 listopada

data wydarzenia

Samozatrudnienie – sposób na sukces

— grupowa informacja zawodowa, grupowa porada zawodowa

09:00 – 12:00

czas trwania: 3 godziny

Tematem spotkania będą:

  • osobościowe aspekty zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • motywacja oraz bariery związane z zakładaniem i prowadzeniem działalnosci gospodarczej,
  • wybór formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa
  • rejestracja firmy,
  • wybór formy opodatkowania firmy,
  • sporządzanie biznesplanu,
  • pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

rejestracja

Osobiście u doradcy zawodowego PUP w Bochni do 19.11.2019 r.

grupa docelowa

bezrobotni

organizator

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

lokalizacja

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, sala nr 16

ul. Wojskiego Polskiego 3