18 – 24 listopada 2019

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

Setki państw. Tysiące partnerów. Miliony uczestników.

Strona główna

img
Bochnia

18.11 18 listopada

data wydarzenia

„Skorzystaj z bilansu kariery” – dyżur doradców zawodowych projektu „Kierunek kariera”

— indywidualne konsultacje

09:00 – 14:00

czas trwania: 5 godzin

Bilans Kariery pozwala na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, ale w żaden sposób nieudokumentowanych. Bilans Kariery to także pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kat. A, B, C i C+E, D oraz szkolenia zawodowe.

Z usługi Bilansu Kariery w ramach projektu „Kierunek Kariera” mogą skorzystać osoby które:
• pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
• mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
• są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się lub pracują),
• rolnicy (osoby opłacające składki KRUS i zajmujące się działalnością rolną) oraz cudzoziemcy;
• osoby niepełnosprawne.

Wydarzenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.

grupa docelowa

osoby pracujące, przedsiębiorcy, start – upy

liczba uczestników

5 osób

organizator

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

lokalizacja

Miejski Dom Kultury w Bochni, (sala na I piętrze)

ul. Regis 1