36 czwartkowych wydarzeń

Na czwartek 17 listopada Partnerzy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 zaplanowali kolejnych 36 wydarzeń. Znowu będziemy mieli szansę skorzystania z aktywności organizowanych w 9 małopolskich miastach. Na co możemy liczyć?

Oto czwartkowa odsłona ŚTP w Małopolsce w telegraficznym skrócie.

W Krakowie:

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie z niecodziennym gościem. Już sam tytuł wydarzenia pozostaje inspirujący – Czy branża kosmiczna potrzebuje tylko astronautów? Gościem smartlabu będzie dr Agata Kołodziejczyk, która specjalizuje się w neurobiologii, astrobiologii i innowacjach. W ramach pracy naukowej interesuje ją m.in. wpływ światła gwiazd na organizmy żywe. Jako pierwsza Polka dostała się do Advanced Concepts Team Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie jako ekspertka w dziedzinie biomimetyki opracowała rewolucyjne rozwiązanie dla wielomodułowych teleskopów orbitalnych. Jest współzałożycielką Analog Astronaut Training Center, pomysłodawczynią i realizatorką analogowych baz do symulacji misji kosmicznych w Polsce. Podczas spotkania opowie m.in. o tym, jak wiele wynalazków z branży kosmicznej ma przełożenie na nasze codzienne życie.

Uniwersytet Rolniczy organizuje w tym dniu dwa wydarzenia. Pierwsze z nich „Hugo Robot w rolnictwie – przykład innowacyjnego start-upu” będzie traktować o Robocie Hugo – jednym z pomysłów opracowanych w UR w Krakowie, odpowiadającym na współczesne globalne wyzwania, będącym jednocześnie ciekawym przykładem start-upu w produkcji żywności. Spotkanie będzie dotyczyło zalet nowych technologii w rolnictwie, a na pytania w dyskusji odpowie dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, jedna z założycielek innowacyjnego start-upu Hugo Green Solutions. Drugie spotkanie będzie dotyczyło korzyści z certyfikowanej produkcji rolnej dla przedsiębiorcy i konsumenta. Prelekcję prowadzi dr hab. inż. Anna Gorczyca, pracownik Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu UR w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN zachęca do udziału w drugim dniu cyklu wykładów na temat przedsiębiorczości. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: fab laby – inkubatory nowoczesnej przedsiębiorczości, upadłość konsumencka, przedsiębiorcy społeczni z krajów globalnego Południa, dotacje na start w biznesie i green business.

W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbędą się warsztatyJak skutecznie prowadzić działalność w czasie kryzysu: inflacji, pandemii? Czy warto zaczynać nowy biznes?”. Praktyczne spojrzenie na problemy przedsiębiorców najlepiej przedstawi osoba, która mierzy się z tymi wyzwaniami – Grzegorz Calik, pracodawca z wieloletnim doświadczeniem, Prezes Zarządu Europejsko Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej.

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. planuje spotkanie online dla małopolskich przedsiębiorców. Będzie ono dotyczyło Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU, czyli instrumentu finansowego skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, planujących inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. Na spotkaniu przedstawione zostaną warunki ubiegania się o wsparcie pożyczkowe.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska również myśli o wsparciu dla firm ze środków europejskich. W tym celu organizuje spotkanie online skierowane przede wszystkim do firm, które szukają informacji o aktualnych formach wsparcia finansowego na rozwój. Podczas spotkania uwaga będzie skupiona na przekazaniu praktycznych informacji o możliwościach pozyskania funduszy ze środków europejskich. Spotkanie to również świetna okazja by poznać założenia programów z nowej perspektywy finansowej 21-27, po to by dobrze przygotować firmę do aplikowania o przyszłe środki. 

Na webinarium na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością zaprasza małopolski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania online dowiemy się jak zatrudniając pracownika – osobę z niepełnosprawnością, można obniżyć koszty działalności firmy i poprawić jej wizerunek. Przedstawione zostaną również aspekty prawne dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie – webinarium dotyczące zmian w ustalaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, w związku z reformą w Polskim Ładzie. Omówione zostaną zmiany, które wprowadził Polski Ład dla przedsiębiorców od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 r. Pracownicy ZUS poprowadzą w tym dniu również wykład edukacyjny na temat ubezpieczeń społecznych w jednym z krakowskich liceów.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej możemy spodziewać się warsztatów „Manufaktura Kariery – jak zaplanować swoją drogę zawodową?”. To zajęcia poświęcone pojęciu udanej kariery i kroków jakie należy podjąć by osiągnąć zamierzony cel. Podczas pierwszej ich części nastąpi omówienie celów oraz narzędzi do pracy z wartościami. W kolejnej części czas poświęcony będzie idealnemu dniu i znalezieniu drogi zawodowej. Pokazane zostaną etapy planowania swojej ścieżki kariery w oparciu o narzędzia coachingowe.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji planuje organizację spotkania online z przedsiębiorcami społecznymi. O swoich doświadczeniach w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego opowiedzą sami przedstawiciele tego typu przedsiębiorstw, którzy z powodzeniem prowadzą fundacje i dają zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje skorzystanie z dyżurów telefonicznych, podczas których eksperci BGK będą udzielali informacji o gwarancjach dla przedsiębiorców oraz o ofercie pożyczek unijnych w ramach RPO Województwa Małopolskiego i POIR.

Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Społecznych i zaprasza na indywidualne konsultacje na ten temat. Zaproszenie jest kierowane do firm szkoleniowych/doradczych oraz przedsiębiorstw z branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska organizuje konsultacje dla małopolskich przedstawicieli MŚP, dotyczące rozwoju działalności. To wydarzenie w formule hybrydowej. Wciąż można również tutaj skorzystać z propozycji przedstawianej przez Tydzień z technologiami Politechniki Krakowskiej. W jego ramach istnieje możliwość spotkania z zespołami badawczymi PK, które w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 rozwijają innowacyjne technologie.

W Bochni:

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni planuje warsztaty dla osób planujących samozatrudnienie. Będą w nim uczestniczyć  przedstawiciele ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta. Podczas spotkania będzie się można dowiedzieć jak samodzielnie przejść przez proces zakładania działalności gospodarczej, jaką wybrać formę prowadzenia działalności, jak prowadzić rachunkowość, rozliczać podatki i odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

W Dąbrowie Tarnowskiej:

„Pracodawca w dobie zmieniającego się rynku pracy” to konferencja organizowana przez Powiat Dąbrowski we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany informacji w zakresie spraw związanych z rozwojem rynku pracy i przedsiębiorczości. Konferencja będzie stanowić przestrzeń do refleksji nad rynkiem pracy w powiecie dąbrowskim oraz przedyskutowania w gronie pracodawców, instytucji zrzeszających pracodawców oraz instytucji rynku pracy najbardziej istotnych kwestii dotyczących potrzeb pracodawców w kontekście zmian, jakie zaszły na rynku pracy.

W Myślenicach:

Wszystkich zainteresowanych określeniem predyspozycji przedsiębiorczych i wykonaniem bilansu kompetencji przedsiębiorczych zaprasza Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach. PUP organizuje warsztat dla osób zainteresowanych przedsiębiorczością, innowacjami, nowymi technologiami oraz własnym rozwojem w tym m.in. możliwością wykorzystania nowych technologii w prowadzeniu biznesu dla osób społecznie wykluczonych. Podczas spotkania będą również poruszane tematy analizy pomysłu na biznes, researchu oraz usłyszymy odpowiedź na pytanie, dlaczego warto być aktywnym.

W Nowym Sączu:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Nowego Sącza zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym on-line „Specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe – oferta dla przedsiębiorców z subregionu sądeckiego”. Spotkanie będzie dotyczyło wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów doradczych i szkoleniowych polegających na uzyskaniu dofinansowania na specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe dla firm z subregionu sądeckiego.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego kontynuować będzie organizację indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. Skorzystanie z podobnych konsultacji proponuje również w Nowym Sączu Wojewódzki Urząd Pracy. WUP zaplanował także spotkanie z pracodawcami z sektora MSP z Sądecczyzny, na którym zostanie przedstawiona idea zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach. Zaprezentowane zostaną efekty projektu Bonus dla Biznesu co wiąże się z zaproszeniem do uczestnictwa w projekcie Pracownicy – Najlepsza Inwestycja dla firmy.

Natomiast Sądecki Urząd Pracy organizuje warsztaty skierowane do osób zarejestrowanych w SUP, rozważających założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach spotkania osoby te będą mogły przeanalizować swoje kompetencje przedsiębiorcze oraz zaplanować swoje działania związane z uruchomieniem własnej firmy.

W Olkuszu:

Województwo Małopolskie zachęca do udziału w konferencji regionalnej poświęconej innowacjom społecznym. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. społecznymi. Innowacje społeczne rozwiązują pojawiające się problemy ułatwiając codzienne funkcjonowanie wielu grupom społecznym, m.in. osobom z niepełnosprawnościami, zagrożonym skrajnym ubóstwem czy też seniorom, znacząco poprawiając jakość ich życia. Motorem napędowym innowacji społecznych jest współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i krajowymi, instytucjami na co dzień zaangażowanymi w walkę z wykluczeniem. Po konferencji uczestnicy stacjonarni będą mieli możliwość zwiedzenia muzeum Podziemny Olkusz. Znajduje się tam trasa turystyczna po piwnicach dawnego ratusza i budynku starostwa. Pierwsza jest poświęcona historii Srebrnego Miasta, a druga górnictwu kruszcowemu i mennicy królewskiej.

W Oświęcimiu:

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zaprasza na seminarium „Wiedza w pigułce”. To spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego i ZUS-u w Oświęcimiu, którzy przedstawią problematykę rejestracji działalności gospodarczej, podstawowych form opodatkowania i ubezpieczeń społecznych. PUP organizuje w tym dniu również konsultacje indywidualne z pracownikiem ds. przyznawania środków na dla osób bezrobotnych planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

W Tarnowie:

Wojewódzki Urząd Pracy proponuje udział w testach umożliwiających określenie poziomu kompetencji oraz zainteresowań zawodowych, co ułatwi zainteresowanym osobom podjęcie racjonalnych i świadomych decyzji m.in. w zakresie podejmowania decyzji o założeniu działalności gospodarczej. Pozwoli również na wzmacnianie potencjału osobistego. Ponadto WUP oferuje konsultacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje dotyczące niezbędnych formalności związanych m. in. z rejestracją działalności w Polsce, metodami rejestracji przedsiębiorstwa, formami wsparcia.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma propozycję dla osób pozostających w ewidencji Urzędu Pracy zainteresowanych określeniem własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Tutaj też będzie można wykonać badania testowe określające poziom przedsiębiorczości oraz potencjał zawodowy. Ponadto tarnowski PUP zachęca do udziału w spotkaniu online na temat form aktywizacji realizowanymi przez Urząd szczególnie w zakresie pomocy udzielanej osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej.

W Wadowicach:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta. W czasie wykładu omówione zostaną przykładowe historie konsumentów, których uprawnienia zostały  naruszone, a swoich racji musieli dochodzić korzystając z pomocy Rzecznika.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zorganizuje spotkanie dla osób do 30 roku życia z doradczynią zawodową Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, która opowie o swojej pozazawodowej pasji w zakresie nowoczesnego cukiernictwa. Swoje hobby odkryła będąc na urlopie wychowawczym, a inspiracje zaczerpnęła śledząc social media, w których dzisiaj aktywnie się rozwija. Głównym celem spotkania jest ukazanie młodym ludziom możliwości rozwoju kompetencji, dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Chodzi o pracę nad zmianą negatywnych przekonań, aby nauczyć się doceniać nie tylko sukcesy, ale także drogę i doświadczenia prowadzące do celu.

Zapraszamy do udziału we wszystkich czwartkowych aktywnościach realizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 w Małopolsce!

Skip to content