Aktywności ŚTP w piątek

W piątek 18 listopada czeka nas kolejny konkretny rzut wydarzeń organizowanych przez Partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Tym razem będziemy mieli okazję do uczestnictwa w 32 aktywnościach przygotowanych w 8 małopolskich miejscowościach.

Cieszy, że święto przedsiębiorczości zawita także do mniejszych ośrodków – Trzciany, Wielogłów czy Ryglic.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną na piątek ofertą ŚTP w Małopolsce:

W Krakowie:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie organizuje szkolenie na temat wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych. Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem szkolenia jest przedstawienie takich zagadnień jak: uprawnienia wykonawców w trakcie postępowania, procedura przed KIO oraz waloryzacja wynagrodzenia umownego. Szkolenie poprowadzą radczynie prawne Magdalena Ostasz, Agnieszka Żak i Aneta Sacha.

Małopolski Instytut Kultury zaprasza popołudniową porą do udziału w grze dyskusyjnej „Hamernia. Przekuj problemy na rozwiązania”. Gra uczy zespołowego rozwiązywania lokalnych problemów. Ich rozwiązania wpłyną m.in. na gospodarkę miasta. Gracze przenoszą się do miasta Zakopane w przyszłości. Wchodzą w role mieszkańców i podejmują wyzwania związane z rozwojem miasta. Zwycięża zespół, którego pomysły wpłyną najkorzystniej na lokalną tradycję, środowisko i gospodarkę.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jak co dzień podczas Tygodnia Przedsiębiorczości zachęca do skorzystania z konsultacji dla małopolskich przedstawicieli MŚP, dotyczące rozwoju działalności i do udziału w Tygodniu z technologiami Politechniki Krakowskiej. To okazja do spotkania z zespołami badawczymi, które w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 rozwijają innowacyjne technologie. Warto wziąć udział również w szkoleniu online „Horyzont Europa w pigułce”.  To szkolenie dla wszystkich zainteresowanych możliwościami udziału w projektach finansowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Horyzont Europa to już 9. program ramowy w zakresie badań i innowacji, przewidziany na lata 2021–2027, z rekordowym budżetem  ok. 95,5 mld euro. Podczas spotkania przybliżone zostaną ogólne zasady programu, rodzaje konkursów, finansowanie oraz korzyści jakie niesie za sobą uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych i innowacyjnych.

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji przy Uniwersytecie Ekonomicznym zaprasza na cykl prelekcji na temat interakcji biznesowych, akademickich i towarzyskich. Podczas nich dowiemy się jak pozyskiwać klientów bądź też partnerów. Dodatkowy nacisk jedna z prelegentek postawi na kwestię bezpieczeństwa w sieci, które jest obecnie niezwykle ważne dla biznesów. Uczestnicy będą mieli także okazję do zadawania pytań i bezpośredniej interakcji w zaproszonymi przez UEK gośćmi.

W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbędą się warsztaty, podczas którego zostanie omówiony sposób wypełniania wniosku o dotację z urzędu pracy. Po ich zakończeniu będzie możliwość udziału w indywidualnych konsultacji ze specjalistami ds. programów, którzy w Grodzkim Urzędzie Pracy zajmują się rozpatrywaniem wniosków o dotacje.

Krakowski Oddział ZUS zachęca do skorzystania z dyżuru telefonicznego, podczas którego będzie się można uzyskać wiedzę na temat odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego oraz umorzenia należności. 

Na dyżury telefoniczne zapraszają także eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego. Dyżury w tym dniu obejmą tematykę idei 3W – Woda – Wodór – Węgiel jako przestrzeni współpracy nauki, biznesu, administracji i społeczeństwa, a także informacji o produktach skarbowych w ofercie banku dla przedsiębiorców.

Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie z pracodawcami z sektora MSP z Krakowa i okolic. Na spotkaniu zostanie przedstawiona idea zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach. Zaprezentowane zostaną także efekty projektu Bonus dla Biznesu oraz wystosowane zostanie zaproszenie do uczestnictwa w projekcie Pracownicy – Najlepsza Inwestycja dla firmy. Ponadto WUP zachęca firmy szkoleniowe/doradcze i przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej do indywidualnych konsultacji dotyczących Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

W Nowym Sączu:

W Nowym Sączu na plan pierwszy wybijają się indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. Zorganizują je w tym mieście w piątek zarówno Wojewódzki Urząd Pracy, Sądecki Urząd Pracy, jak i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W Oświęcimiu:

Na konsultacje możemy liczyć również w Oświęcimiu. Te na temat „ABC Nowego Przedsiębiorcy” i „Czy jestem osobą przedsiębiorczą?” przeprowadzi  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, a te pt. „Przedsiębiorczym być” przygotował Wojewódzki Urząd Pracy.

W Ryglicach:

Wojewódzki Urząd Pracy zdecydował się także na organizację Dnia Informacji dla osób przedsiębiorczych w Ryglicach. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób zainteresowanych określeniem swoich cech przedsiębiorczych oraz uzyskaniem wstępnych informacji o możliwościach założenia własnej firmy. Uczestnicy poznają cechy niezbędne osobom przedsiębiorczym, w trakcie gry symulacyjnej będą mogli sprawdzić, na ile posiadają umiejętności przydatne na rynku pracy, takie jak: komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, myślenie analityczne i planowanie strategiczne, zarządzanie czasem, budowanie relacji i zdolności negocjacyjne. Diagnozy swoich predyspozycji będzie można dokonać podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, wykonując m. in. badania testowe.

W Tarnowie:

Ciekawy piątek pod znakiem przedsiębiorczości czeka na nas w Tarnowie.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych przygotowała szkolenie „Rozwiązania przyszłości, teraźniejszości czy może przeszłości – Industry 4.0 w firmie”.  Czym są przemysł przyszłości i czwarta rewolucja przemysłowa? Czy rozwiązania Industry 4.0 dotyczą tylko dużych firm produkcyjnych czy też znajdą zastosowanie w kilkuosobowej firmie usługowej? Jak budować przewagi konkurencyjne przy wykorzystaniu technologii? Skąd zdobyć środki na inwestycje w nowoczesne rozwiązania w firmie? Na takie pytania odpowiedzą podczas spotkania przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza na szkolenie online „Innowacyjna Firma – wsparcie z Funduszy Europejskich dla firm z subregionu tarnowskiego”.  Spotkanie będzie dotyczyło wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z obszaru subregionu tarnowskiego zainteresowanych wdrażaniem innowacji polegających na wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi (badania i rozwój, wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych, bony na innowacje).

Późniejszą porą ciekawie zapowiadające się spotkanie „Kreatywni w biznesie” przygotowuje Fundacja Edumocni. To wydarzenie dla osób z branż kreatywnych, którego uczestnicy będą mogli nauczyć się biznesowej części prowadzenia działalności, a także poznać nowych ludzi ze swojej branży. W ramach wydarzenia odbędzie się prelekcja na temat komunikacji swojej działalności w mediach społecznościowych. Będzie można liczyć także na sesje networkingowe.

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konsultacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje dotyczące niezbędnych formalności związanych m. in. z rejestracją działalności w Polsce, metodami rejestracji przedsiębiorstwa i formami wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przygotował badania testowe określające poziom przedsiębiorczości oraz potencjał zawodowy oraz indywidualne konsultacje udzielane przez specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie na temat m.in.: najnowszych przepisów, wyboru formy opodatkowania, zasad stosowania ulg i uprawnień dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

W Trzcianie:

W podbocheńskiej Trzcianie odbędzie się konferencja „Porozmawiajmy o biznesie” przygotowana przez Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie i Gminę Trzciana. Podczas konferencji prelegenci opowiedzą jak odważnie sięgać po sukces, gdzie szukać rozwiązań na napotykane problemy z którymi mierzy się przedsiębiorca, jak skutecznie pozyskiwać nowy kapitał na rozwój i innowacje. Doświadczeni przedsiębiorcy opowiedzą o swojej ścieżce kariery motywując młodych przedsiębiorców do działania, a przedstawiciele administracji oraz instytucji otoczenia biznesu opowiedzą o dostępnych instrumentach, które oferują dla MŚP oraz osób zainteresowanych założeniem firmy.

W Wadowicach:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaplanował warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Przedsiębiorczość = Postawa = Styl życia = Biznes”. Spotkanie poprowadzi doradca zawodowy PUP. Ma one na celu wzbudzenie refleksji wśród młodzieży i budowanie pozytywnych przekonań nt. rozwoju kompetencji przez całe życie. Młodzież uzyska informacje o formach wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, zapozna się z interaktywnym narzędziem doradztwa zawodowego mapakarier.org., zbada swoje predyspozycje przedsiębiorcze.

W Wielogłowach:

Fundacja Horyzont 360 zaprasza młodzież kształcącą się w szkołach średnich z subregionu Sądeckiego na warsztat przedsiębiorczości z Firmą Wiśniowski. Ich celem jest promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób poprzez organizację warsztatów promujących technologie 4.0. Podczas spotkania odbędzie się pokaz nowych technologii, zaplanowany jest również wywiad z członkiem zarządu firmy Wiśniowski.

Skip to content