Innowacje w dziedzinie Chemii

Home Wydarzenia Innowacje w dziedzinie Chemii

Innowacje w dziedzinie Chemii

Wydarzenie Innowacje w dziedzinie Chemii – konsultacje w ramach projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców jest realizowane wspólnie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Województwo Małopolskie.

Jesteś przedsiębiorcą z Małopolski? Masz pomysł jak ulepszyć swój produkt, ale nie wiesz, jak przejść od pomysłu do realizacji? A może potrzebujesz pomocy we wprowadzeniu do obrotu gotowego wyrobu budowlanego? Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, partner projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Wsparciem dla Przedsiębiorców, zachęca firmy z Małopolski do korzystania z wiedzy i doświadczenia swoich ekspertów w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji budowlanych. Skorzystaj z konsultacji online i dowiedz się szczegółów.

Animacja promocyjna

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNjNjEzMDEtMjU3Zi00NDI0LWIzOTUtODg1MmFhYjAyNzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e05b101-c6fe-47e5-82e1-c6a410bb95c0%22%2c%22Oid%22%3a%22355260d0-3b09-4990-bdce-2ce3e5a4053d%22%7d

 

  • Lokalizacja: Online
  • Grupa docelowa: studenci, przedsiębiorcy
  • Liczba uczestników: bez ograniczeń

Data

09 listopada 2021
Zakończone!

Czas

11:00 - 12:00

Daty

09 listopada

Miejscowość

Kraków

Organizator

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Skip to content