Jak skorzystać z funduszy i programów UE dla młodzieży?

Home Wydarzenia Jak skorzystać z funduszy i programów UE dla młodzieży?

Jak skorzystać z funduszy i programów UE dla młodzieży?

Konsultacje (online) pt. “Jak skorzystać z funduszy i programów UE dla młodzieży?”  – dr hab. Prof. UP Dorota Murzyn (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Adres konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRD_xaRLXbM9xATJGrYlrKv4KWDYjmWrNYwriBJGHkqg1%40thread.tacv2/1634583990018?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%228c0074b9-18d3-4def-8157-f378d1995d6c%22%7d

Rejestracja – zgłoszenia na adres e-mail: dorota.murzyn@up.krakow.pl

  • Lokalizacja: online

Data

10 listopada 2021
Zakończone!

Czas

09:30 - 11:00

Daty

10 listopada

Miejscowość

Kraków
Rodzaj wydarzenia

Organizator

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Skip to content