Rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego w praktyce przedsiębiorstw

Home Wydarzenia Rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego w praktyce przedsiębiorstw

Rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego w praktyce przedsiębiorstw

Wykład (online) pt. Rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego w praktyce przedsiębiorstw”dr Paulina Szyja (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Adres transmisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVlYjBhYzItYzA0MC00MjgyLWJkMTMtNDFiY2VjNzgzOGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%225c2ec7d0-37c6-4bb7-85a1-82f12419dc31%22%7d

Wykład będzie również transmitowany w Auli A1, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2.

  • Lokalizacja: online + Aula A1, UP w Krakowie
  • Liczba uczestników: bez ograniczeń

Data

09 listopada 2021
Zakończone!

Czas

09:30 - 11:00

Daty

09 listopada

Miejscowość

Kraków
Rodzaj wydarzenia

Organizator

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Skip to content