Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych

Home Wydarzenia Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych

Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych, takich jak: uprawnienia wykonawców w trakcie postępowania, procedura przed KIO oraz waloryzacja wynagrodzenia umownego.

Szkolenie poprowadzą:
radca prawny Magdalena Ostasz
 – specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradza zarówno instytucjom publicznym (jednostkom budżetowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które występują w charakterze zamawiającego, jak i prywatnym instytucjom, które występują w charakterze wykonawcy. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz reprezentuje obsługiwane podmioty w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem.
Ponadto, specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w obszarze związanym z działalnością badawczo-rozwojową, w tym tworzeniu start-upów, przygotowywaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz wszelkich umów związanych z tą działalnością.

radca prawny Agnieszka Żak – specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, posiada bogate doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Ponadto posiada znaczne doświadczenie w prawie procesowym cywilnym. Od lat reprezentuje klientów kancelarii w sprawach sądowych. Zajmuje się także bieżącą obsługą szeregu klientów kancelarii w zakresie prawa umów.

radca prawny Aneta Sacha – specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywaniu projektów umów, ich negocjowaniu oraz realizacji.
Świadcząc obsługę prawną, obsługiwała dziesiątki dużych wielomilionowych inwestycji. Specjalizuje się także w doradztwie prawnym przy obsłudze przedsiębiorców, podmiotów publicznych, prowadzeniu negocjacji biznesowych, a także reprezentacją stron podczas sporów sądowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Wydarzenie w formule hybrydowej. W celu zapisania się na wydarzenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.iph.krakow.pl. Po jego wypełnieniu otrzymacie Państwo maila z informacją, że Państwa zgłoszenie wpłynęło do systemu. Potwierdzenie rejestracji zostanie do Pani/Pana przesłane oddzielnym mailem po weryfikacji otrzymanego zgłoszenia.

  • Lokalizacja: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, Kraków i strona www.iph.krakow.pl
  • Grupa docelowa: przedsiębiorcy

Data

18 listopada 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 12:00

Daty

18 listopada

Miejscowość

Kraków
Rodzaj wydarzenia

Organizator

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Skip to content