Na jakie wydarzenia 15 listopada?

We wtorek 15 listopada ŚTP w Małopolsce rozkręci się już na dobre. Tym razem będzie na nas czekać 38 wydarzeń przygotowanych przez 23 Partnerów. Zobaczymy się w 9 małopolskich miejscowościach. Zapraszamy do zapoznania się ze skróconą rozpiską poszczególnych aktywności!

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji UEK organizuje we wtorek Dzień ze startupami, na który zaproszeni są wszyscy, którzy myślą o założeniu własnej działalności lub startupu. W tym dniu na UEK wystąpią m.in. Kinga Tobałai, Przemysław Dąbrowski, założyciel i CEO startupu Cleaners.Cloud oraz dr Justyna Dąbrowska, która opowie o swoim doświadczeniu w pracy w Manchester Science Park. Dodatkowo Mikołaj Sieńko, Krzysztof Wizner oraz Remigiusz Kowalewski opowiedzą inspirujące historię założenia trzech startupów z różnych branż oraz krótką analizę ich sukcesu.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zaplanował badania testowe określające poziom przedsiębiorczości oraz potencjał zawodowy osób pozostających w ewidencji tej instytucji oraz zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych mające na celu rozpoznanie cech przedsiębiorczych i rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza na konsultacje dla małopolskich przedstawicieli MŚP, dotyczące rozwoju działalności oraz na spotkania z zespołami badawczymi Politechniki Krakowskiej, które w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 rozwijają innowacyjne technologie. CTT zaprezentuje również Program Ramowy Horyzont Europa dla przedsiębiorców, który oferuje różnorodne konkursy (granty) przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw (przemysłu) oraz instytucji otoczenia biznesu. Szkolenie ma na celu przybliżenie szeregu możliwości finansowania projektów (grantów) dla wspomnianych podmiotów, w szczególności grantów Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Wojewódzki Urząd Pracy będzie aktywny w kilku miejscowościach. W Nowym Sączu będzie można skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego a grupa uczniów weźmie udział w warsztatach z radzenia sobie ze stresem. Ponadto zaplanowany tu został warsztat dla osób, które chcą nabyć i doskonalić umiejętność racjonalnego gospodarowania czasem oraz zwiększyć efektywność działań w życiu zawodowym i osobistym. W Tarnowie wszyscy chętni będą mieli możliwość określenia poziomu kompetencji oraz zainteresowań zawodowych przy wykorzystaniu testów. Również w Tarnowie z konsultacji zawodowych będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy. W Krakowie odbędą się indywidualne konsultacje dla firm z branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej, które chcą świadczyć usługę uczenia w miejscu pracy zgodnie ze standardem MSUES plus. Podobne konsultacje zostaną przeprowadzone z myślą o firmach szkoleniowych/ doradczych. Również w Krakowie będzie można skorzystać z warsztatu dla rozważających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jako alternatywnej formy realizowania kariery zawodowej. WUP będzie aktywny także w Oświęcimiu gdzie organizuje warsztaty skierowane do uczniów klas III i IV szkół branżowych w zakresie odkrywania talentów oraz predyspozycji i kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub inicjowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości aranżuje panel dyskusyjny – wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w pierwszym roku funkcjonowania firmy. Tematyka spotkania obejmie sposoby radzenia sobie z bieżącymi problemami w funkcjonowaniu nowopowstałych firm na sądeckim rynku funkcjonujących zarówno w obrębie Inkubatora jak i poza nim.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zachęca  do udziału w indywidualnych konsultacjach z doradcami zawodowymi, podczas których będą badane predyspozycje przedsiębiorcze osób bezrobotnych i poszukujących pracy, rozwijane kompetencje przedsiębiorcze poprzez przygotowanie do założenia własnej firmy w oparciu o dotację z urzędu pracy. Udzielone zostaną także informacje dotyczące zasad oraz kryteriów pozyskiwania dotacji udzielanych przez urząd pracy, rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  analizy wniosku, analizy SWOT, biznes planu przedsięwzięcia.

SPIN – Małopolskie Centra Transfery Wiedzy zaprasza na konsultacje wSPINaj się na szczyty innowacyjności” na temat projektu SPIN, który zmienia i przełamuje utarte i standardowe myślenie o innowacjach, jako obszarze zarezerwowanym tylko dla dużych firm, posiadających zasoby finansowe i zaplecze badawcze. Pozwala on nawet najmniejszym firmom konkurować w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji na równi z dużymi podmiotami. Dzięki projektowi przedsiębiorcy uzyskują dostęp do profesjonalnej kadry ekspertów, wyspecjalizowanej w konkretnej dziedzinie – są to naukowcy z najbardziej znanych uczelni w Małopolsce, którzy sprawdzą Twój pomysł, albo pomogą go znaleźć.

Na indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy oraz specjalistami ds. programów zaprasza Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku. Podczas konsultacji ich uczestnicy pozyskają wiedzę na temat plusów i minusów prowadzenia działalności, możliwości pozyskania środków na ten cel oraz zasad rejestracji firmy.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbędzie się szkolenie skierowane do początkujących przedsiębiorców, ale także osób zainteresowanych przedsiębiorczością i innowacjami. Uczestnicy warsztatu poznają nowoczesną koncepcję zarządzania biznesem w oparciu o tworzenie wartości dla klienta. Przedstawione zostanie zaprojektowane przez Alexa Osterwaldera narzędzie „Business Model Canvas”, powszechnie wykorzystane w środowisku start-upowym na całym świecie, jako podstawa do tworzenia modeli biznesowych innowacyjnych przedsiębiorstw. Uczestnicy warsztatu opracują innowacyjny model biznesowy bazujący na zidentyfikowanej potrzebie rynkowej.

Dwa spotkania – dla uczniów oraz przedsiębiorców – zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie. Będą one dotyczyć odpowiednio, specyfiki pracy doradcy zawodowego oraz promocji pilotażowego programu „Bonus dla biznesu”

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przeprowadzi webinarInnowacje społeczne – innowacje, które pokonują bariery” podczas którego porozmawiamy o innowacjach, przedstawione zostaną także ciekawe innowacje społeczne, zaprezentowany zostanie m.in. Inkubator Włączenia Społecznego i realizowane w nim pomysły.

Aktywny w tym dniu będzie również Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, gdzie odbędą się warsztaty dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy. Podczas szkolenia przedstawione zostaną informacje na temat pozyskiwania finansowania na otwarcie i rozwój własnej firmy, przedstawione zostaną wskazówki odnośnie rejestracji działalności gospodarczej, form opodatkowania, rozliczenia się z dotacji w PUP.

Istotne dla środowiska start-upowego będzie spotkanie online Dotacje dla start upów i nie tylko. Zrealizuj swój wymarzony projekt z dotacją UE, którego pomysłodawcą jest firma Katarzyna Pichór ProPerspective. Podczas niego dowiemy się jak pozyskać dotację na wymarzony projekt i jak zwiększyć swoje szanse na wygraną w konkursie grantowym.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach proponuje spotkanie dla osób bezrobotnych, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z doradczynią podatkową i właścicielką biura rachunkowego.  Ta sama instytucja zajmie tematyką przedsiębiorczości również uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których zostaną poprowadzone warsztaty nt. szerokorozumianej przedsiębiorczości.

Na dwa wydarzenia w tym dniu zaprasza Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera. To „Przedsiębiorczość w pigułce” – spotkanie, które w przystępny i niestandardowy sposób pokazuje uczestnikom charakterystykę przedsiębiorczości jako całokształt działań w życiu w dążeniu do sukcesu zarobkowego oraz „13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć jeśli chcesz prowadzić własną firmę” – szkolenie przeznaczone dla osób, które planują start własnego biznesu lub rozpoczęły już działania własnej firmy i chcą usystematyzować wiedzę, która jest potrzebna, aby zadbać o rozwój biznesu. 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu proponuje udział w konsultacjach indywidualnych w formie teleporady z pracownikiem ds. przyznawania środków na dla osób bezrobotnych planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Zorganizowane tu zostaną również warsztaty grupowe, podczas których uczestnicy będą mogli określić swoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – rozpoznanie preferencji zawodowych, określenie słabych i mocnych stron osobowości, analiza „za i przeciw” uruchomienia własnej działalności.

Małopolski Instytut Kultury oferuje udział w grze dyskusyjnej „Hamernia. Przekuj problemy na rozwiązania”. Gra uczy zespołowego rozwiązywania lokalnych problemów. Ich rozwiązania wpłyną m.in. na gospodarkę miasta. Gracze przenoszą się do miasta Zakopane w przyszłości. Wchodzą w role mieszkańców i podejmują wyzwania związane z rozwojem miasta. Na problemy patrzą z perspektywy swoich postaci i razem szukają rozwiązań. Zwycięża zespół, którego pomysły wpłyną najkorzystniej na lokalną tradycję, środowisko i gospodarkę. Gra może być wykorzystana jako wstęp do zagadnień zrównoważonego rozwoju, współpracy w społeczności lokalnej oraz edukacji obywatelskiej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach planuje organizację wykładu na temat zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Krakowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi lekcję z ZUS z uczniami XLI LO w Krakowie, ale również szkolenie – webinarium dotyczące zmian w ustalaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, w związku z reformą w Polskim Ładzie.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza do udziału w dyżurze telefonicznym, podczas którego ekspert BGK będzie udzielał informacji o instrumentach wspierających eksport oraz ekspansję zagraniczną.

Sądecki Urząd Pracy zorganizuje +1 EXP (punktów doświadczenia) do wiedzy o przedsiębiorczości, czyli spotkanie mające na celu zachęcenie młodych ludzi do podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Nowym Sączu.

Krakowski Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne online „Jak pozyskać wsparcie na innowacje z Funduszy Europejskich?”, podczas których zostaną przedstawione założenia nowych programów i narzędzi wsparcia. Spotkanie będzie dotyczyło wsparcia z Funduszy Europejskich dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów innowacyjnych polegających na wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi (badania i rozwój, wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych, bony na innowacje).

Wieczorną porą w Brzesku firma Heaven PR Ewelina Świstak we współpracy z Biurem Rachunkowym Zamęta przeprowadzi szkolenie „Zbuduj firmę i stwórz markę, która przyciąga (także lokalnie!)”. To swoiste kompendium wiedzy dla tych, którzy prowadzą już własny biznes, jak i tych, którzy dopiero planują go założyć. Szkolenie ma składać się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie tematyce biznes planu, formalnościom związanym z założeniem działalności gospodarczej i temu, jak ważny jest wybór odpowiedniego biura księgowego na starcie. Druga część szkolenia skupiona będzie na kwestiach związanych z marką i promocją.

Zapraszamy do udziału we wszystkich tych wydarzeniach!

Skip to content