Zostań Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 w Małopolsce

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do włączenia się w organizację wydarzeń realizowanych w Małopolsce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022!

Województwo Małopolskie jako Koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w Małopolsce 2022 zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane współorganizacją programu przedsięwzięcia. Naszą ofertę kierujemy do firm i instytucji – potencjalnych Partnerów, które jeszcze nie miały okazji do współdziałania z Województwem w realizacji dotychczasowych edycji ŚTP.

Aby zostać nowym partnerem ŚTP wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://www.malopolska.pl/stp-nabor-partnerow.

Zawiera on kilka pytań dotyczących instytucji, a także proponowanego programu wydarzenia bądź wydarzeń w ramach ŚTP. Informacje te pozwolą nam ocenić przedstawioną przez Państwa ofertę i doświadczenie jednostki, a tym samym podjąć decyzję o włączeniu Państwa instytucji do grona partnerów ŚTP.

Zaproponowane aktywności muszą wpisywać się w główny cel przedsięwzięcia, jakim jest promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród mieszkańców oraz zachęcanie ich do zakładania własnego biznesu. Proponowane wydarzenia muszą być bezpłatne dla uczestników.

Tegoroczna edycja ŚTP odbywać się będzie w dniach 14-20 listopada 2022 r. i to w tym terminie należy zaproponować aktywności dla uczestników wydarzenia. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbędzie się w Małopolsce już po raz trzynasty. Spotkania organizowane we wszystkich poprzednich edycjach cieszyły się sporą popularnością i pozytywnym odbiorem. W 2021 roku w ramach ŚTP, przy współudziale 42 partnerów odbyło się 213 wydarzeń z udziałem 6200 uczestników.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 18 października 2022 roku. O wyniku oceny zgłoszenia poinformujemy do 21 października 2022 roku.

W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących formularza zachęcamy do kontaktu telefonicznego (012 63 03 279) lub mailowego (jakub.krzyszycha@umwm.malopolska.pl).

Skip to content