Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

Kontakt

img

Strona Główna

Adres do korespondencji:

Departament Skarbu i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
rozwoj.gospodarczy@umwm.pl

Strona oficjalna Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego:
www.małopolska.pl