Adres do korespondencji:

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
rozwoj.gospodarczy@umwm.pl

Strona oficjalna Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego:
www.małopolska.pl