Adres do korespondencji:

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
jakub.krzyszycha@umwm.pl

Oficjalna strona Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego:
www.małopolska.pl

Profil wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/stpmalopolska