Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2023 w Małopolsce współtworzą:

Program ŚTP w Małopolsce 2023 współtworzą:

 1. Województwo Małopolskie – Koordynator
 2. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
 5. Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska 
 6. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 7. Fundacja Horyzont 360
 8. Gmina Trzciana/Gminny Inkubator Przedsiębiorczości im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej
 9. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 10. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 11. Katarzyna Pichór ProPerspective
 12. Małopolski Instytut Kultury
 13. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 14. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
 16. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
 17. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
 18. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
 20. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 21. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 22. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 23. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
 24. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce
 25. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
 26. TS Wisła Kraków S.A.
 27. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 28. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 29. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 30. Urząd Miasta Krakowa – Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
 31. Urząd Statystyczny w Krakowie
 32. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 33. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 34. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 35. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
 36. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie