Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 w Małopolsce współtworzą:

Program ŚTP w Małopolsce 2022 współtworzą:

 1. Województwo Małopolskie – Koordynator
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
 5. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 6. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 7. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 8. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 9. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 10. Małopolski Instytut Kultury
 11. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
 12. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 15. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 16. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
 17. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
 18. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
 20. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
 21. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 22. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 23. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
 24. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce
 25. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 26. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 27. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 28. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 29. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 30. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 31. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 32. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
 33. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie