Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021 w Małopolsce współtworzą:

Program ŚTP w Małopolsce 2021 współtworzą:

 1. Województwo Małopolskie – Koordynator
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach
 5. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 6. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 7. Fundacja Progress and Business
 8. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 9. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 10. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 11. Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
 12. Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
 13. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 14. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 15. Małopolski Instytut Kultury
 16. Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
 17. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 18. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 19. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie
 20. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 21. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
 22. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
 23. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
 24. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
 25. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 26. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
 27. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 28. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
 29. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 30. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce
 31. Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 32. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
 33. Towarzystwo Geosynoptyków GEOS
 34. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 35. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 36. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 37. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 38. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze
 39. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 40. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 41. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
 42. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie