Search Results for:

Spotkanie z firmą Take Cup

Jednym z celów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021 jest umożliwienie młodym ambitnym osobom spotkania się z przedsiębiorcami oraz, co ważniejsze, interakcji z nimi, chociażby poprzez sesję

więcej »
Skip to content