Dziękujemy za udział w ŚTP 2021!

logo STP 2021

Ponad 6 tys. osób wzięło udział w 215 wydarzeniach zorganizowanych przez 42 partnerów tegorocznej odsłony Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Działania były prowadzone w 13 miejscowościach naszego regionu.

Listopad to miesiąc, w którym tradycyjnie organizowany był na całym świecie Tydzień Przedsiębiorczości. Podczas cyklu przygotowywanych od 8 do 14 listopada wykładów, warsztatów, szkoleń czy konsultacji nie zabrakło oczywiście również tych, których organizatorami były uczelnie, urzędy, instytucje kulturalne, firmy i instytucje okołobiznesowe z naszego regionu.

Cieszymy się, że tak wiele instytucji po raz kolejny podjęło się wyzwania realizacji tego wartościowego przedsięwzięcia. I to pomimo obiektywnych trudności związanych z wciąż utrzymującym się problemem pandemii. Jak widać, chęć krzewienia idei przedsiębiorczości jest wciąż bardzo silna. Nie mam wątpliwości, że te działania przyniosą w przyszłości mnóstwo korzyści i wielu spośród uczestników wydarzeń zdecyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podobnie wielu spośród tych, którzy już prowadzą swoje biznesy uzyskało wiedzę na temat podniesienia efektywności prowadzonej działalności.

Województwo Małopolskie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Partnerom Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2021. To dzięki Ich zaangażowaniu możliwe stało się przygotowanie tak wielu wydarzeń. Jesteśmy przekonani, że również w przyszłym roku przyjdzie nam razem współpracować przy realizacji kolejnych inicjatyw krzewiących wiedzę o przedsiębiorczości.

Dziękujemy również osobom, które uczestniczyły w poszczególnych proponowanych aktywnościach. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas spotkań wiedza i kompetencje zaowocują już w niedalekiej przyszłości.

Do zobaczenia na Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022!

Skip to content