Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

Koordynator ogólnopolski

Strona główna

img
GEW_fundacja_logo_poziom

O Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości została powołana przez grupę młodych ludzi, którzy poznali się i zaczęli działać razem w Forum Młodych Lewiatan – nieformalnej grupie działającej przy

Konfederacji Lewiatan.

Zespół składa się z ludzi aktywnych, o. różnorodnym doświadczeniu zawodowym. Ich działalność w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także działalność naukowa oraz studia w kraju i za granicą – przekładają się na szeroką wiedzę o możliwościach rynku pracy.

Zadaniem Fundacji jest m.in. włączanie osób defaworyzowanych w rynek pracy, aktywizacja społeczna, działalność na rzecz ludzi młodych i promocja przedsiębiorczości.

kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl