Startujemy 14 listopada!

Czas zacząć Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce! Już w poniedziałek 14 listopada możemy skorzystać z oferty przedstawionej przez 16 partnerów ŚTP. W 7 miejscowościach zostaną zorganizowane 24 spotkania.

Co prawda oficjalna inauguracja ŚTP w Małopolsce nastąpi dopiero o 18.00 podczas Spotkania Młodego Biznesu organizowanego przez Województwo Małopolskie w krakowskiej Cricotece, ale już od samego rana będziemy mogli skorzystać z różnorodnej oferty naszych Partnerów.

Prześledźmy pokrótce na co możemy liczyć w tym dniu.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza na konsultacje dla małopolskich przedstawicieli MŚP, dotyczące rozwoju działalności a także na spotkania z zespołami badawczymi – uczestnikami projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie proponuje indywidualne poradnictwo zawodowe, indywidualne konsultacje dla firm szkoleniowych/doradczych dotyczące Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, spotkanie informacyjne dla osób szukających aktualnych informacji o rynku pracy oraz spotkanie z pracodawcami z sektora MSP z powiatu oświęcimskiego, na którym zostanie przedstawiona idea zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach. Ponadto WUP oferuje konsultacje dla obywateli Ukrainy.

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego zaprasza na „Dzień z TUKANAMI”, czyli agencją marketingową, tworzoną przez młodych i ambitnych ludzi. To oferta dla studentów, którzy myślą o założeniu swojej działalności oraz dla początkujących marketingowców.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera przygotowała spotkanie „Przedsiębiorczość w pigułce”, które w przystępny i niestandardowy sposób pokaże uczestnikom charakterystykę przedsiębiorczości, jako całokształtu działań w życiu w dążeniu do sukcesu zarobkowego. WSE zachęca również do udziału w szkoleniu o sugestywnym tytule „13 rzeczy, które powinieneś wiedzieć jeśli chcesz prowadzić własną firmę”.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie udostępni prezentację na temat dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej oraz przeprowadzi badania testowe określające poziom przedsiębiorczości oraz potencjał zawodowy osób bezrobotnych, a Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zorganizuje Dni otwarte – indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przeprowadzi webinar o narzędziach, które pomogą opracować zarówno pomysł na biznes, jak i sam projekt biznesowy.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Nowego Targu podzieli się online informacjami na temat możliwości wsparcia rozwoju inwestycyjnego w projektach pożyczkowych oraz na temat projektów doradczo-szkoleniowych dla MŚP. Na webinarium w szczególności zapraszani są przedsiębiorcy z powiatu nowotarskiego, suskiego oraz tatrzańskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu proponuje konsultacje indywidualne w formie teleporady z na temat uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Spotkanie o podobnej tematyce zaplanował również Sądecki Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach organizuje natomiast spotkanie przedsiębiorców małych i średnich firm z terenu powiatu wadowickiego z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach którego zaprezentowany zostanie projekt pn. Bonus dla Biznesu, pracownik najlepsza inwestycja. Na szczególną uwagę zasługuje zaplanowana w ramach projektu akcja informacyjna na temat zarządzania wiekiem w firmach, która ma na celu uświadomienie przedsiębiorcom, że pracownik to nie jest „koszt, który trzeba ponieść”, ale najcenniejszy „zasób” o który trzeba dbać.

O problematyce rejestrowania działalności gospodarczej pomyślała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie aranżując spotkanie informacyjne „ABC przedsiębiorczości”. Jego uczestnicy dowiedzą się jaka wiedza jest niezbędna do rejestracji firmy oraz gdzie i w jakim zakresie mogą ją uzyskać. 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie postawił na spotkanie z przedstawicielami Zakładu Karnego w Trzebini. Podczas spotkania będzie można mogli pozyskać informacje o charakterystyce Służby Więziennej, ścieżkach rozwoju, możliwościach finansowych i przywilejach bycia funkcjonariuszem tej formacji.

Natomiast krakowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaplanował dyżur telefoniczny pn. Pakiet przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą: „Ulga na start, „mały ZUS plus”, preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana. Jakie są warunki, uprawnienia, skutki

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej poniedziałkowej oferty!

Skip to content