Województwo Małopolskie wspólnie z Partnerami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce realizuje wspomnianą inicjatywę już od  2010 roku. Zaangażowanie wielu przedstawicieli podmiotów z regionu w ciągu ostatnich lat skutkowało osiągnięciem imponujących wskaźników, które najlepiej obrazuje poniższa infografika.