Województwo Małopolskie wspólnie z Partnerami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce realizuje wspomnianą inicjatywę już od  2010 roku. Zaangażowanie tak wielu przedstawicieli podmiotów z regionu w ciągu ostatnich lat wygenerowało obserwowalny wzrost poszczególnych wartości – co prezentuje poniższa infografika.