Województwo Małopolskie wspólnie z Partnerami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce realizuje tę inicjatywę już od  2010 roku.  W tym roku widzimy się w Małopolsce na poszczególnych wydarzeniach po raz czternasty!

Zaangażowanie wielu przedstawicieli podmiotów z regionu w ciągu ostatnich lat skutkowało osiągnięciem imponujących wskaźników. Dla zobrazowania – w ubiegłym roku w 185 wydarzeniach ŚTP w Małopolsce brało udział ok. 7000 osób. Spotkania odbywały się w 17 miejscowościach naszego regionu i zostały zorganizowane przez 41 Partnerów!