Promocja

Barbara Nieć
tel. 12 63 03 370
Barbara.Niec@umwm.malopolska.pl

Jakub Krzyszycha
tel. 12 63 03 279
Jakub.Krzyszycha@umwm.malopolska.pl

Informacje dla Partnerów ŚTP

Dorota Świstak-Kiszala
tel. 12 63 03 545
Dorota.Swistak-Kiszala@umwm.malopolska.pl