Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

Zespół

img

Strona Główna

Promocja

Barbara Nieć
tel. 12 63 03 370
Barbara.Niec@umwm.pl

Jakub Krzyszycha
tel. 12 63 03 279
Jakub.Krzyszycha@umwm.pl

Informacje dla Partnerów ŚTP

Dorota Świstak-Kiszala
tel. 12 63 03 545
Dorota.Swistak-Kiszala@umwm.pl

Informacje dla Uczestników ŚTP

Karolina Szlachtun
tel. 12 37 96 061
Karolina.Szlachtun@umwm.pl