Pomoc z UE dla małopolskich przedsiębiorców

Komisja Europejska zatwierdziła propozycję Małopolski, by przeznaczyć 325 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na walkę ze skutkami pandemii w regionie.

Efektem przyjętych zmian jest przekierowanie 325 mln zł na realizację działań w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, podzielonych na trzy pakiety: medyczny, przedsiębiorczość i płynności finansowej. 227 mln zł trafi na wsparcie przedsiębiorców, w tym na Bony Rekompensacyjne i niskooprocentowane pożyczki, a pozostała suma – 100 mln zł na zabezpieczenie szpitali w sprzęt medyczny niezbędny do niesienia pomocy pacjentom dotkniętym chorobą.

Dodatkowe ułatwienia dla beneficjantów Funduszy Europejskich umożliwia także specustawa funduszowa.  To zestaw rozwiązań wspierających firmy, instytucje czy organizacje, które zmagają się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Celem specustawy jest zwiększenie elastyczności dla beneficjentów funduszy oraz umożliwienie przesunięcia części środków unijnych na walkę z koronawirusem.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl w zakładce Fundusze a koronawirus lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16.325_mln

Skip to content