W środę apogeum

Najwięcej wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce przewidujemy w środę. To prawdziwe apogeum aktywności naszych Partnerów. Czeka na nas 46 przeróżnych wydarzeń w 9 miastach. Zajrzyjmy do nich.

Dla bardziej czytelnego przedstawienia planu wydarzeń przedstawiamy ofertę przygotowaną na ten dzień z podziałem na poszczególne małopolskie miasta.

Na początku Kraków

ŚTP zawita na Uniwersytet Pedagogiczny, gdzie możemy, po uroczystej inauguracji, spodziewać się serii ciekawych wykładów, dostępnych również online. Na UP w tym dniu usłyszymy m.in. o: znaczeniu przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce, przedsiębiorczości społecznej, postępowaniach mediacyjnych w zamówieniach publicznych”, negocjacjach, budżetach partycypacyjnych w samorządach, Linkedinie, etycznych drogowskazach i kreatywnych narzędziach promocji.

Uniwersytet Rolniczy zaprasza na warsztaty prowadzone przez Piotr Rachwała, pracownika Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej UR, podczas których opowie on o najważniejszych obszarach doradztwa finansowego w agrobiznesie, oraz o tym, jakie wyzwania wiążą się z prowadzeniem tego typu działalności.

Na tej samej uczelni odbędzie się spotkanie TECHNO Strefa – Strefa Pomysłodawcy Wsparcie 4.0.  Strefa Pomysłodawcy to ogólnopolski program realizowany przy współpracy Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Strefa Pomysłodawcy to miejsce upowszechniania innowacji, tworzenia nowych idei i pomysłów, skupiających zespoły i ludzi gotowych do eksperymentowania i poszerzania swoich horyzontów. W trakcie tego spotkania poruszone zostaną tematy transformacji  cyfrowej i innowacji w rolnictwie, inwestycji w startupy, możliwych scenariuszy wsparcia pomysłodawcy i startupu w drodze ku komercjalizacji rozwiązania oraz dróg startupów prowadzących do sukcesu.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ zaprasza na spotkanie online „Prawo a Internet. Ochrona konsumenta w Internecie: podstawowe informacje dla przedsiębiorców”. W programie tego szkolenia znajdziemy odpowiedź na pytanie, kto to jest konsument a ponadto poznamy podstawy obowiązków informacyjnych, zapoznamy się z konsumenckim prawem odstąpienia od umowy oraz z najnowszymi działaniami UOKiK.

Do skorzystania z dyżurów eksperckich traktujących o trzech zagadnieniach zachęca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podczas konsultacji z pracownikami tej instytucji usłyszmy o faktoringu dla przedsiębiorców, preferencyjne pożyczkach na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz rewitalizację oraz o tym jak się  przygotować do prowadzenia biznesu.

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera uczniowie szkół średnich będą mogli skorzystać z Testu Belbina, pozwalającego na identyfikacji mocnych stron, budowaniu pewności siebie
i umożliwieniu zaprezentowania się z jak najlepszej strony w karierze edukacyjnej i zawodowej.

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji na Uniwersytecie Ekonomicznym zaprasza na Dzień z przedsiębiorcami. Wszyscy, którzy myślą o związaniu swojej przyszłości będą mogli spotkać się z przedsiębiorcami, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem biznesowym oraz podpowiedzą jak zarządzać swoją karierą. Uczestnicy będą mieli także okazję do zadawania pytań i bezpośredniej interakcji z zaproszonymi gośćmi. UEK proponuje również udział w warsztacie „Od zera do setki, czyli jak zdobyć pierwszych klientów bez dużego budżetu?” prowadzonym przez Natalię Maruszczak. Uczestnicy dowiedzą się czym przyciągnąć i jak pozyskać potencjalnych klientów nie posiadając przy tym dużego budżetu.

W swoje podwoje zaprasza również Politechnika Krakowska, a konkretnie działające przy tej uczelni Centrum Transferu Technologii. Będzie tu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji dla małopolskich przedstawicieli MŚP  dotyczących rozwoju działalności oraz w spotkaniach z zespołami badawczymi Politechniki Krakowskiej. W ofercie CTT PK znajduje się możliwość spotkań z piętnastoma zespołami badawczymi, które w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 rozwijają innowacyjne technologie.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie umożliwia uczestnictwo w warsztacie „Czy każdy może zostać przedsiębiorcą, etat czy własna działalność? Jakie wyzwania stoją przed współczesnym przedsiębiorcą”. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie podstawowych różnic pomiędzy pracą na etacie i w formie samozatrudnienia. Jakie są różnice w urlopach, czasie pracy, zarobkach, obciążeniach finansowych i odpowiedzialności? Dowiemy się jakie predyspozycje są niezbędne do prowadzenia własnej firmy i czy można się ich nauczyć.

Na konsultacje zaprasza także Wojewódzki Urząd Pracy. W tym dniu dotyczyć one będą Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych dla firm szkoleniowych i doradczych oraz dla firm z branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Krakowie przeprowadzi lekcję z ZUS w jednym z krakowskich liceów, ale również zorganizuje webinarium dotyczące ustalenia właściwego ustawodawstwa i zasady procedowania w zakresie poświadczenia formularza A1. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać również z dyżuru telefonicznego obsługiwanego przez pracowników tej instytucji.

Brzesko z konsultacjami

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku planuje organizację indywidualnych konsultacji z pracownikami Urzędu (doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy oraz specjalistami ds. programów) na temat plusów i minusów prowadzenia działalności, możliwości pozyskania środków na ten cel oraz zasad rejestracji firmy. Spotkanie adresowane jest do osób bezrobotnych.

Fundusze europejskie w Chrzanowie

Eksperci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie zapraszają na spotkanie informacyjne online „Rozwiń firmę z Funduszami Europejskimi w Małopolsce Zachodniej”. Podczas webinarium zostaną przedstawione możliwości wsparcia rozwoju inwestycyjnego w projektach pożyczkowych dla małopolskich MŚP oraz projekty doradczo-szkoleniowe dla MŚP. Na webinarium w szczególności zapraszani są przedsiębiorcy z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego. W spotkaniu mogą wziąć udział też wszystkie inne osoby, które są zainteresowane tematyką spotkania.

Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie proponuje udział w spotkaniu „Własna Firma – kreowanie wizerunku przedsiębiorcy”, podczas którego jego uczestnicy uzyskają wiedze na temat założenia i prowadzenia własnej firmy, opisy biznes planu oraz zasady wypełniania wniosku na dotację. Dodatkowo w spotkaniu  będą uczestniczyli pracownicy Izby Administracji Skarbowej, którzy przybliżą podstawowe kroki młodego przedsiębiorcy w kontakcie z urzędem skarbowym.

O pracy na własny rachunek w Myślenicach

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach zachęca do udziału w poradach indywidualnych dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy. Podczas nich możliwe będzie określenie predyspozycji przedsiębiorczych –  bilans umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych a także udzielenie porady w zakresie pozyskania dotacji z PUP, zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

W Nowym Sączu o rozpoczynaniu działalności

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza na Dni otwarte – indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. Podczas nich badane będą predyspozycje przedsiębiorczych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, będzie mowa o rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych poprzez przygotowanie do założenia własnej firmy w oparciu o dotację z urzędu pracy, udzielanie zostaną również informacje dotyczących zasad oraz kryteriów pozyskiwania dotacji udzielanych przez urząd pracy, rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  analizy wniosku, analizy SWOT, biznes planu przedsięwzięcia.

Wojewódzki Urząd Pracy organizuje w tym dniu indywidualne poradnictwo zawodowe. Ich uczestnicy będą mogli: zaplanować przyszłość zawodową, rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów, uświadomić sobie, jakie posiadają atuty zawodowe i jak można je wykorzystać. Ponadto nauczą się prezentacji własnej osoby i przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, zdobędą wiedzę przydatną do założenia firmy i rozwiną umiejętności interpersonalne.

Sądecki Urząd Pracy przeprowadzi zajęcia w zakresie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej dla uczniów szkół średnich. Uczniowie przejdą procedurę rejestracyjną firmy w CEIDG w ramach tzw. “jednego okienka”. Przedstawiona zostanie również działalność Sądeckiego Urzędu Pracy m.in. w zakresie udzielania pomocy finansowej na uruchomienie firmy.

Szkolenie zorganizuje również Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Jego tematem będzie omówienie podstaw zakładania własnej działalności gospodarczej, zarówno praktycznych jak i teoretycznych  aspektów. Omówione zostaną zasady rejestracji działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania.

O talentach i własnej firmie w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przeprowadzi Konsultacje indywidualne „ABC Nowego Przedsiębiorcy”. Ich tematem będzie przyznawanie środków na dla osób bezrobotnych planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie w zamkniętej grupie szkoły branżowej przeprowadzi Wojewódzki  Urząd Pracy.  Podczas nich poruszany będzie temat odkrywania talentów oraz predyspozycji i kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub inicjowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

W Tarnowie o zakładaniu firmy i przedsiębiorczości społecznej

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie przygotowała we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie warsztaty „Gdzie misja jest równie ważna co zysk – przedsiębiorczość społeczna”.  Podczas jego trwania poszukamy odpowiedzi na pytania: czy można prowadzić dochodowy biznes który wspiera osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? jak wykorzystać potencjał tych osób i przekuć go w atrakcyjny model biznesowy? czy zysk zawsze jest najważniejszy?

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zorganizuje badania testowe określające poziom przedsiębiorczości oraz potencjał zawodowy oraz grupową poradę zawodowa dla osób pozostających w ewidencji Urzędu.

Wojewódzki Urząd Pracy przygotował testową możliwość określenia poziomu kompetencji oraz zainteresowań zawodowych, konsultacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej i spotkanie z pracodawcami z sektora MSP z powiatu tarnowskiego, podczas którego przedstawiona zostanie idea zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach.

Dla uczniów w Wadowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach  planuje warsztaty Przedsiębiorczość = Postawa = Styl życia = Biznes dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotkanie ma na celu wzbudzenie refleksji wśród młodzieży i budowanie pozytywnych przekonań nt. rozwoju kompetencji przez całe życie. Młodzież uzyska informacje o formach wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, zapozna się z interaktywnym narzędziem doradztwa zawodowego mapakarier.org., zbada swoje predyspozycje przedsiębiorcze.

Aktywna szkoła w Zatorze

Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze to rzadki wciąż przykład ukazujący jak można skutecznie zajmować uczniów tematyką przedsiębiorczości. Szkoła od lat pozostaje Partnerem ŚTP w Małopolsce, nie inaczej jest w obecnej edycji. W środę na uczniów czekać będą zajęcia i prelekcje na temat powstania  i kolejnych etapów rozwoju firmy Protech, bankowości internetowej, predyspozycji zawodowych, zawodów przyszłości i  odnajdywania się na rynku pracy. Ponadto eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w  Oświęcimiu zorganizują warsztaty skierowane do uczniów tej szkoły. Celem tego spotkania będzie przedstawienie argumentów  „za i przeciw”  podjęcia pracy „na własny rachunek” i  zatrudnienia.

Skip to content